Denk met ons mee!

Regionale Energie Strategie

Na lang onderhandelen met consumentenorganisaties, milieuclubs, de industrie en het bedrijfsleven sloot de rijksoverheid met deze partijen in juni 2019 het Klimaatakkoord. Belangrijkste doel: Nederland moet in 2030 minimaal 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Verder staat in het akkoord dat er 35 terrawattuur (TWh) – dat staat gelijk aan 35 miljard kilowattuur – groene stroom moet worden opgewekt in 2030 en dat 1,5 miljoen woningen dat jaar van het aardgas moeten zijn.

Om deze doelen te halen, is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Die moeten allemaal voor 1 oktober 2020 een Regionale Energiestratie (RES) opstellen. In zo’n plan staat hoeveel zij kunnen bijdragen aan de landelijke doelstelling van 35 TWh. Oftewel: hoeveel groene stroom kan een regio opwekken met windturbines en zonnepanelen en waar kunnen die worden geplaatst?

Ook staat in een RES of en welke warmtebronnen er in de regio zijn en of woonwijken ermee kunnen worden verwarmd.

Het is de bedoeling dat een regio huishoudens serieus betrekt bij het opstellen van de RES, dat gebeurt o.a. door inspraakavonden en informatiebijeenkomsten te organiseren.

De fractie van de ChristenUnie is benieuwd naar uw mening. Het opwekken van energie door wind en zon heeft gevolgen voor de omgeving. Groningen heeft meer ruimte dan sommige andere regio’s. Maar juist die ruimte maakt het Groninger landschap bijzonder en aantrekkelijk. Die bijzondere kwaliteit willen we behouden. We willen Groningen goed nalaten voor de generatie na ons.  

Dat is een uitdaging: De meeste mensen zijn vóór groene energie. Tegelijkertijd willen de meeste mensen géén windparken in hun woonomgeving.

Zijn windmolens en parken van zonnepanelen in te passen in het landschap? En waar dan? Dat is de zoektocht waar we voor staan. Niet voor de energieparken die al in aanbouw zijn, of waarvan de bouw binnenkort gaat beginnen. Wel bij het bepalen van de plek voor energieprojecten die in de toekomst nog worden ontwikkeld. Welke overwegingen betrekken we bij de zoektocht naar ruimte voor duurzame energie? 

U kunt in het formulier hieronder uw mening geven!

Wat vindt u van de RES?