ChristenUnie reageert op het mislukken van de Catshuis-onderhandelingen

maandag 23 april 2012 19:06

ChristenUnie kiest voor versterken regionale economie in crisistijd.

Nu de partijen in het Catshuis er niet in zijn geslaagd om de huidige crisis het hoofd te bieden is het tijd voor een voortvarende aanpak. Er rust een grote verantwoordelijkheid op alle politici om nu in het landsbelang te handelen. De ChristenUnie Tweede Kamerfractie heeft inmiddels haar plannen gepresenteerd “Idealen in Crisistijd”. Naast bezuinigingen kiest de ChristenUnie ervoor om de regionale economie te stimuleren en werkgelegenheid te bevorderen. Niet afbreken maar bouwen aan de toekomst. Ook Groningen wordt hier beter van. De ChristenUnie verlaagt de kosten van arbeid, stimuleert de werkgelegenheid en investeert in het openbaar vervoer.

Statenfractievoorzitter Henk Staghouwer licht toe: Groningen is beter op de toekomst voorbereid wanneer we investeringen in publieke voorzieningen zoveel mogelijk overeind houden. Daarom concentreren we beschikbare gelden op openbaar vervoer en vrachtvervoer over water. Werkgelegenheid wordt gestimuleerd door verlaging van de loon- en inkomstenbelasting zodat arbeid goedkoper wordt. Ook verlagen we de ww-premies flink. De bouw en de woningmarkt verdienen een korte termijn impuls. Daarom keert het lage btw-tarief in de bouw in 2013 terug. Belangrijke zaken waar de provincie en de burgers van Groningen beter van worden.

De ChristenUnie presenteert zeven hervormingsvoorstellen; ontziet in haar plannen gezinnen met kinderen, chronisch zieken en gehandicapten; handhaaft het budget voor ontwikkelingssamenwerking en vindt een nieuwe bezuiniging onbespreekbaar.
Ook repareert de partij voor 1,5 miljard aan slechte maatregelen van dit kabinet zoals de bezuinigingen op passend onderwijs, de huishoudinkomenstoets in de bijstandswet, het natuurbeleid en de bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. De partij denkt met haar plannen in 2013 op een begrotingstekort van 3,0 % uit te komen en in 2015 tussen de 0 en 1%. Structureel leveren de plannen een saldoverbetering van €20-23 miljard op.

Klik hier voor het overzicht aan crisismaatregelen

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ChristenUnie Idealen in Crisistijd568,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug