Groninger Staten stellen geld beschikbaar voor waddenfietspad

Abonnement 'CU Hoofdlid - incasso' op 'Contributie Hoofdleden' voor 'Moggre, M.A. [203799]'donderdag 31 mei 2012 12:07

Provinciale Staten van Groningen hebben een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Kiek over Diek, een fietspad over en langs de waddenzeedijk vanaf Lauwersoog tot aan de Dollard.

Het project omvat het fietsvriendelijk maken van meerdere buitendijkse trajecten, het realiseren van een fietspad bovenop de dijk, de ontsluiting naar het achterland en het realiseren van een fietsveerpontje tussen Suyderoogh en het Booze Wijf te Lauwersoog.

Uitvoering van het project zal naar verwachting een stuwend effect hebben op de economie, het toerisme en de recreatie en een positief effect op het woon- en leefklimaat.

De Statenfractie van de ChristenUnie pleitte al in zijn verkiezingsprogramma 2007-2011 voor de aanleg van een buitendijks fietspad langs het Wad. Het was met name ex-Statenlid Roel Stevens die het voorstel lanceerde en het in het kader van het Waddenfonds met enthousiasme onder de aandacht van de Staten bracht. Het nu genomen besluit kan dan ook als een persoonlijk succes voor hem worden gezien en als een succesvolle actie van zijn partij.

« Terug