Intercity Groningen – Bremen stap dichterbij

arriva-treindinsdag 19 juni 2012 10:52

De fractie van de ChristenUnie is blij met de ontwikkeling van de treinverbinding van Groningen naar Bremen.

In de zomer van 2011 hebben Provinciale Staten geld beschikbaar gesteld voor het verder ontwikkelen van de spoorverbinding tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland. De uiteindelijke ambitie is een intercity tussen Groningen en Bremen.

Om daar te komen worden in december dit jaar de eerste stappen genomen. Dan wordt de dienstregeling naar het Duitse Leer aangepast. Vanaf 2014 zal deze verbinding vanwege de nieuwe dienstregeling tussen Leer en Bremen nog beter aansluiten.

Voor de ChristenUniefractie is dit een belangrijke ontwikkeling. ‘We zetten ons al lang in voor een goede treinverbinding naar Duitsland,’ aldus Henk Staghouwer. ‘Een goede verbinding met Noord-Duitsland is een stimulans voor het toerisme en de werkgelegenheid. En dat is goed voor de noordelijke economie.’

De komende jaren werkt de provincie samen met Arriva, ProRail, de Landesnahverkehrsgeschellschaft Niedersachsen en Deutsche Bahn aan de dienstregeling, het imago en de marketing van de ‘Eems-Dollardlijn’.


Meer informatie vindt u op de website van de provincie Groningen

« Terug