Scholen en vervoerder akkoord over prijs leerlingenvervoer

maandag 16 juli 2012 20:33

Met medewerking van de Groningse ChristenUnie-Statenfractie hebben het Gomarus College en het ROC Menso Alting met het OV-bureau Groningen-Drenthe een akkoord gesloten over de prijs van leerlingenvervoer voor de komende jaren.

De scholen en de busvervoerder zijn het eens geworden over de prijs van het leerlingenvervoer. Eerder kwamen partijen niet tot overeenstemming over de afschaffing van de kortingsregeling die nu nog voor de scholen geldt. Door het verdwijnen van deze grootverbruikersregeling zouden de abonnementsprijzen voor scholieren gemiddeld 16 procent stijgen. Hierdoor zouden ouders en verzorgers honderden euro’s per jaar meer kwijt zijn aan de reiskosten van hun kinderen.

ChristenUnie-Statenleden Rinze van der Born en Stieneke van der Graaf hebben zich ingespannen om beide partijen weer om de tafel te krijgen om een oplossing te vinden. ‘De scholen en vervoerder werken samen aan kwalitatief en betaalbaar leerlingenvervoer. Daarvoor is goed overleg noodzakelijk. Het is mooi dat de ChristenUnie daarbij een rol van betekenis heeft mogen vervullen,’ aldus Stieneke van der Graaf.

De kortingsregeling zal nu geleidelijk worden afgebouwd. In het komend schooljaar zal de korting worden teruggebracht naar 10%, in het volgend schooljaar tot 6% en daarna geldt het reguliere kortingspercentage van 4%. Rinze van der Born: ‘We zijn blij dat partijen tot een akkoord zijn gekomen waar ze allebei tevreden mee zijn. Dit is goed nieuws voor ouders, verzorgers en leerlingen. Zij hebben nu nog voor de zomervakantie duidelijkheid gekregen.’

« Terug