“Noord-Nederland heeft Den Haag veel te bieden”

stieneke9663auitsnedezaterdag 18 augustus 2012 11:39

Het zou zomaar kunnen dat straks het jonge Groningse Statenlid Stieneke van der Graaf (27) in de Tweede Kamer komt. Zij staat voor de ChristenUnie op de kandidatenlijst. Eerlijk gezegd, niet heel waarschijnlijk met haar 22e plek, maar met die voorkeursstemmen weet je het maar nooit. Van der Graaf vindt het hoe dan ook een eer. “Ons parlement is de belangrijkste plek waar besluiten worden genomen met directe gevolgen voor de samenleving.”

Van der Graaf, getrouwd en woonachtig in Groningen, is al vanaf haar vijftiende betrokken bij de politiek en werd in 2007 lid van de Provinciale Staten van Groningen. Namens de ChristenUnie. Een partij die haar dierbaar is. “De ChristenUnie staat voor een dienstbare overheid, die betrokken is op de leefomgeving van mensen en oog heeft voor kwetsbaren, en een bloeiende samenleving waarin iedereen kan meedoen. Het samen leven en werken, het streven naar een duurzame economie, de zorg voor elkaar en de schepping, daar wil ik me met de ChristenUnie sterk voor maken.”

Maar laten we wel wezen, de ChristenUnie kan dit toch nauwelijks waar maken, gezien haar geringe grootte?  Dat ziet Van der Graaf net even anders.  “Door het versplinterde politieke landschap zullen kleine partijen bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen van doorslaggevende betekenis zijn, met daarbij ook een rol voor de ChristenUnie. Dat de partij invloed heeft blijkt ondermeer uit de deelname van de ChristenUnie aan de regering en de leidende rol die de partij op zich nam om de begroting voor 2013 rond te krijgen, na de stukgelopen Catshuisonderhandelingen en de val van het Kabinet.”

Van der Graaf is vastbesloten het in de Tweede Kamer op te nemen voor Noord-Nederland. Ze wil dat de regio nog meer een sterk eigen profiel krijgt binnen Nederland en Europa. “Noord-Nederland heeft veel te bieden”, vertelt ze. “Denk aan onze agrarische sector, de ontwikkeling van  duurzame energie en onze kennis en ervaring op het gebied van gezond ouder worden via het ‘healthy ageing’-project van het UMCG. Noord-Nederland heeft veel op eigen initiatief en in samenwerking met anderen bereikt. Daar mogen we best wel trots op zijn. Die kracht moeten we vasthouden om te komen tot een sterke regionale economie.”

Zo’n economie komt volgens haar tot stand door meer ruimte te gunnen aan agrarische ondernemers, waarbij een reële beloning voor boeren en het bevorderen van regionale en duurzame voedselzekerheid in de wereld voorop staan. Maar het is haar niet alleen om de economie te doen. Minstens zo acuut zijn de gevolgen van de bevolkingsdaling in de provincie Groningen. “Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen overheden, onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en de woningbouwsector. Daar wil ik me voor inspannen.”

« Terug