Bijdrage ChristenUnie programmabegroting 2013

Eurosdonderdag 27 september 2012 14:34

Hier vindt u een samenvatting van de bijdrage die Henk Staghouwer namens de ChristenUnie-fractie bij de bespreking van de programmabegroting voor 2013 heeft uitgesproken.

Meneer de voorzitter,

Allereerst een compliment aan het college en voor de afdeling financiën voor het opstellen van deze begroting. Dat is elk jaar weer een grote klus.

Uitstralen van vertrouwen
De financiële onzekerheden maken het bespreken van de begroting lastig. We kunnen gelukkig concluderen dat de financiële huishouding van onze provincie goed op orde is. De begroting is erg behoudend. Voorzichtigheid is goed maar het zou goed zijn als de provincie wat meer lef toont en vertrouwen uitstraalt om de tijd van recessie uit te komen. De politiek heeft een verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie om dat vertrouwen te geven aan onze burgers.

Werken aan bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de stad Groningen is een item die de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen. De ChristenUnie is blij met de benoeming van een projectdirecteur bereikbaarheid want niets is slechter voor de economie en de werkgelegenheid  als slechte bereikbaarheid van bedrijven en winkels. Daarom moet er samen met de Stad snel werk gemaakt worden van de Zuidelijke Ringweg en het stationsgebied Groningen.

Investeren in kernen
Investeren in de kernen is een goede zaak. Als de leefbaarheid onder druk staat moeten we alle zeilen bij zetten om de centra op peil te houden en te investeren in voorwaarden om goed te kunnen ondernemen. Wat de ChristenUnie betreft mag daar nog wel een tandje bij! Deze investeringen in de kernen hebben geen zin als we focussen op de bouw van grootschalige weidewinkels buiten de kernen. Het verstand, en niet luchtspiegelingen moeten hier prevaleren.

Zelf geld beheren
Het schatkistbankieren is een truc op het overheidstekort op papier terug te dringen. Het is slecht dat de provincie haar geld moet stallen bij het ministerie van financiën omdat de provincies dan 200 miljoen minder kunnen uitgeven per jaar. We moeten ons eigen geld beheren, juist nu dat geld zo goed gebruikt kan worden voor steun aan de economie.

Zorgen over jeugdzorg
Wij maken ons zorgen over de actuele situatie in de jeugdzorg. Ons bereiken berichten dat de werkdruk erg hoog is en dat goede uitvoering van deze taak ernstig onder druk staat. Is het college hiervan op de hoogte en wil zij met een reactie voor een oplossing komen? (het college komt met een brief hierover voor behandeling in de commissie)

Nuchter kijken en investeren
Onze boodschap is helder en duidelijk: niet somberen en negatief zijn, maar nuchter kijken naar de financiële mogelijkheden en zo veel mogelijk investeren in de regionale economie. Wij zijn van harte bereid hier positief over mee te denken.

Ik dank u.

« Terug