Schriftelijke vragen van Statenfractie CU aan GS Groningen over Lauwersoog

Abonnement 'CU Hoofdlid - incasso' op 'Contributie Hoofdleden' voor 'Moggre, M.A. [203799]'maandag 15 oktober 2012 23:34

De Statenfractie van de ChristenUnie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen over een conflict tussen de gemeenten De Marne en Dongeradeel enerzijds en de drie commissarissen van de Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog BV anderzijds. Het gaat over de besteding van 20 miljoen euro subsidie.

Hoofddoel van de kwaliteitsimpuls in het Lauwersmeergebied is om, in samenwerking met particuliere ondernemers en overheden, van Lauwersoog een duurzame, toekomstgerichte (visserij)haven en een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken.

De fractie maakt zich zorgen, omdat hiervoor via de provincie grote bedragen voor zijn vrijgemaakt en de ontwikkeling van het Lauwersmeer en de haven van Lauwersoog belangrijk is voor de ontwikkeling van Noordwest-Groningen en de werkgelegenheid in het gebied.

De fractie vraagt onder andere welke acties Gedeputeerde Staten hebben ondernomen en / of van plan zijn te ondernemen om partijen tot elkaar te brengen. En ook of er inzicht is in de plannen met betrekking tot de besteding van de middelen en of dit overzicht beschikbaar is.Statenfractie ChristenUnie Groningen

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen
Postbus 610
9700 AP GRONINGEN

 

Onderwerp: schriftelijke vragen Lauwersoog

Groningen, 15 oktober 2012

Geachte voorzitter,

In het nieuws van RTVNoord en het Dagblad van het Noorden van 15 oktober 2012 is naar buiten gekomen dat er een groot verschil van inzicht bestaat over de besteding van de middelen voor Lauwersoog.

Volgens de berichten verschillen het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Marne en de Raad van Commissarissen van de Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog BV (EHL) klaarblijkelijk dermate van inzicht dat het college van B&W de Raad van Commissarissen wil vervangen om daarin zelf zitting te nemen.

Wij maken ons zorgen over deze ontwikkeling, omdat via de provincie hier grote financiële bedragen voor zijn vrijgemaakt en de ontwikkeling van het Lauwersmeer en de haven Lauwersoog belangrijk is voor de ontwikkeling van Noordwest-Groningen en de werkgelegenheid in het gebied.

Naar aanleiding van het voorgaande hebben wij hierover de volgende vragen:

  • Is uw college bekend met het gesignaleerde verschil van inzicht? Zo ja, kunt u ons de standpunten van de betrokken partijen kenbaar maken?
  • Welke acties hebben GS ondernomen om de partijen nader tot elkaar te brengen?
  • Welke vervolgstappen kunnen we van GS verwachten en wat is de rol van de diverse partijen?
  • Is er inzicht in de plannen met betrekking tot de besteding van de middelen en is dit overzicht beschikbaar?

De antwoorden op onze vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de ChristenUnie-fractie,

Henk Staghouwer

« Terug