Schriftelijke vragen over winkelcentra Noord-Nederland

zaterdag 10 december 2011 12:00

In het Dagblad van het Noorden van 1 december 2011 lazen wij een artikel over de achtergronden van het winkeloverschot onder de titel 'Bouw winkelcentra om tot woonwijken' met als samenvattende conclusies: geen nieuwe winkelgebieden bouwen, maar concentreren op bestaande, en: leegstand winkels oplossen door deze een woonbestemming te geven. Broekhuis Rijs Advisering deed - in opdracht van de Kamer van Koophandel - onderzoek naar de achtergronden van het winkeloverschot met het oog op de toekomstvisie detailhandel Noord-Nederland.

Genoemd onderzoeksbureau stelt dat de noordelijke detailhandel onder meer kampt met vergrijzing, krimp, branchevervaging, concurrentie van internet en meer rivaliteit tussen winkelgebieden en dat dit betekent dat er geen toekomst is voor nieuwe, specifieke winkelgebieden buiten het centrum.

In het artikel wordt ook een link gelegd met het pilotproject van de provincie in samenwerking met o.a. woningcorporaties Acantus en Lefier in krimpgebied Oost-Groningen (verpauperde koophuizen inruilen voor huurwoningen van een corporatie). De onderzoeker doet de suggestie een soortgelijk project voor leegstaande winkels te ontwikkelen (leegstaande winkels ombouwen tot woningen).

Naar aanleiding van het voorgaande hebben wij de volgende vragen.

  1. Hebt u kennis genomen van dit artikel (dat ook gepubliceerd is in o.a. de Leeuwarder Courant en door RTV Drenthe)?
  2. Bent u het met de onderzoeker eens dat er - gezien de huidige ontwikkelingen - geen toekomst is voor winkelgebieden buiten de reeds bestaande winkelgebieden?
  3. Bent u met ons van mening dat de noodzakelijk geachte transformatie van het totaal aan voorzieningen binnen deze winkelgebieden niet geheel en alleen aan de marktsector kan worden overgelaten?
  4. Bent u bereid om middelen te reserveren om - in samenwerking met gemeenten, ondernemers en andere relevante partijen - de herstructurering van het totaal aan voorzieningen actief op te pakken?

De antwoorden op onze vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Statenfractie ChristenUnie
Rinze van der Born
Henk Staghouwer

« Terug

Vorige berichten > 2011

Geen berichten gevonden