Fractie

Een Groningse fietsberg is geen luchtfietserij

fietsberg groningenwoensdag 15 juni 2022 14:39 Groningen: een provincie met weidse vergezichten over vlak land. Waar de wind vrij spel heeft en fietsers altijd tegenwind lijken te hebben. Het is misschien wel de laatste plek in Nederland waar je een berg zou verwachten. Toch is dat precies hetgeen wij als D66 en ChristenUnie vorig jaar hebben voorgesteld in Provinciale Staten. lees verder

Kandidaten gezocht!

Stempotlood-500x281.jpgvrijdag 15 april 2022 22:40 In maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen.
Van het provinciaal bestuur van de ChristenUnie Groningen hebben we de opdracht gekregen kandidatenlijsten samen te stellen voor zowel de Provinciale Staten in Groningen als ook voor die van de Waterschapsbesturen van Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s. lees verder

Verslag vrouwenochtend

groep buiten.jpgdinsdag 05 april 2022 14:21 Te midden van oorlogstumult en verkiezingen kwamen de ChristenUnie-vrouwen Groningen 26 maart bij elkaar in het rustige en nostalgische dorpje Termunterzijl. Met als thema: Hoe is het om als vrouw actief te zijn in de ChristenUnie en welke mogelijkheden zijn er? lees verder

Vrouwenochtend

vrouwenochtend 26 maart.jpgwoensdag 30 maart 2022 15:53 Hoe is het om als vrouw actief te zijn in de ChristenUnie en welke mogelijkheden zijn er? Over dit thema organiseerde het Provinciaal Uniebestuur afgelopen zaterdag een vrouwenochtend in Termunterzijl. lees verder

Vrouwenochtend

vrouwenochtend 2022.pngzondag 20 maart 2022 14:53 Het Provinciale Uniebestuur organiseert zaterdag 26 maart een vrouwenochtend in de provincie Groningen. lees verder

Kinderhartcentrum UMCG

ziekenhuisdonderdag 13 januari 2022 14:14 Op de laatste werkdag van het vorige kabinet liet de minister van VWS weten dat het kinderhartcentrum in het UMCG naar alle waarschijnlijkheid moet sluiten. De specialistische zorg moet beter geconcentreerd worden en zal van vijf naar twee centra gebracht worden. lees verder

Spoeddebat gaswinning

IMG_5341donderdag 13 januari 2022 13:50 U hebt het zeker al langs zien komen in de diverse media, er moet mogelijk meer gas uit de Groninger bodem gehaald worden dan is vastgelegd in het winningsplan 2021-2022. Er is altijd een slag om de arm gehouden: bij een erg koude winter zou er iets meer nodig kunnen zijn. Dat is tot nu toe niet het geval. We waren dan ook onaangenaam verrast door deze boodschap van de minister. lees verder

Algemene Beschouwingen

AB 2021 eelde.pngvrijdag 09 juli 2021 15:13 "Voorzitter, in het tijdelijke mandaat dat onze fractieleden hier gegeven is, zetten we ons graag in voor een blijvend resultaat voor Groningen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat dat alleen kan met de zegen van Hem die écht blijvend is. Die is, Die was en Die er zal zijn."

Met deze woorden sloot Fredric Geijtenbeek zijn woordvoering tijdens de Algemene Beschouwingen af. Hij pleitte ervoor om actuele uitdagingen in perspectief te zien. lees verder

Groningse fietsberg

fietsberg groningenvrijdag 09 juli 2021 15:07 De Provinciale Statenfracties van ChristenUnie en D66 in Groningen hebben bij de bespreking van de Kadernota voorgesteld te onderzoeken welke voormalige vuilstortplaatsen in de provincie geschikt gemaakt kunnen worden voor fietsers en wandelaars. Uit het onderzoek moet onder meer blijken in hoeverre de bodemlagen van de ‘afvalbergen’ hiervoor geschikt zijn en of er draagvlak bestaat onder omwonenden en ondernemers. lees verder

Uitbreiding Eemshaven

oudeschip 30.pngvrijdag 09 juli 2021 14:28 Het plan om de Eemshaven uit te breiden was afgelopen tijd regelmatig in de publiciteit. Het gaat om een nieuw bedrijventerrein in de Oostpolder. Voor de mensen in Oudeschip, Heuvelderij, Polen, Koningsoord en Nooitgedacht is dit voornemen ingrijpend. Als het plan doorgaat zullen er voor hen grote veranderingen plaatsvinden. lees verder