Fractie

Zoutwinning bij Veendam

zoutwinning.jpgwoensdag 17 juni 2020 15:44 Statenleden gaven woensdag 17 juni input aan GS om een zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Nedmag in te dienen. Dit is de bijdrage van Margriet Donker-van der Vinne lees verder

Herverdeling gemeentefonds

oppositie.pngvrijdag 12 juni 2020 20:02 De Statenfractie van de ChristenUnie wil niet dat het rijk bij een herverdeling van het gemeentefonds het platteland sterk benadeelt ten opzichte van de steden. lees verder

Geborgde zetels

waterschap.jpgvrijdag 12 juni 2020 19:49 De ChristenUnie fracties van de waterschapsbesturen van Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s zijn het eens: geborgde zetels voor landeigenaren / landbeheerders moeten blijven. lees verder

Plaats tijdelijk openbare toiletten voor fietstoeristen in provincie Groningen

Fredric Geijtenbeek blog.pngvrijdag 12 juni 2020 19:20 De Statenfracties van 50+, D66 en de ChristenUnie willen graag dat er deze zomer tijdelijk openbare toiletten worden geplaatst op belangrijke fietsknooppunten in de provincie Groningen. De partijen steunen een oproep van zestien maatschappelijke instellingen hiertoe. lees verder

Provinciale tegemoetkoming coronakosten voor mkb hard nodig

rinze van der born blog.pngvrijdag 05 juni 2020 19:16 De provincie Groningen stelt geld beschikbaar voor bedrijven die hebben geïnvesteerd om te kunnen voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de anderhalvemetereconomie. Begin mei stelde de Statenfractie van de ChristenUnie het provinciebestuur voor zo’n regeling in het leven te roepen. lees verder

Lintje voor Jacob Roggema

lintje.pngvrijdag 24 april 2020 13:23 Vandaag werden 1.989 mannen en 1.071 vrouwen in ons land gebeld met de mededeling dat zij een lintje krijgen. Ook Jacob Roggema uit Slochteren werd gebeld door burgemeester Hoogedoorn. "De heer ... lees verder

Aanpassen aan corona

vergaderen skype 1.jpgwoensdag 08 april 2020 12:52 Vanwege de corona-uitbraak ziet ons werk voor de Provinciale Staten er ineens heel anders uit. We vergaderen niet meer fysiek, leggen geen werkbezoeken af en gaan niet naar informatiebijeenkomsten. Achter de schermen wordt zoveel mogelijk doorgewerkt, er wordt gezocht naar manieren om zowel de commissie-vergaderingen als de Stateninformatiedagen door te laten gaan. lees verder

Initiatieven door inwoners van de provincie

boks.pngwoensdag 08 april 2020 12:40 In deze tijd van corona nemen veel inwoners van de provincie zelf initiatief om iets te doen voor de leefbaarheid van hun omgeving. Veel mooie, creatieve manieren om elkaar tot een hand en voet te kunnen zijn. lees verder

Kamervragen over Overschild

schildwolde .jpgvrijdag 06 maart 2020 15:51 Maandag 2 maart brachten Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf een bezoek aan Overschild. Hier ontstond ongerustheid over de verschillende manieren waarop woningen worden versterkt. Ze hebben hier Kamervragen over gesteld. lees verder

Denk met ons mee!

Gae.pngmaandag 02 maart 2020 21:08 De laatste tijd is het vliegveld in Eelde veel in het nieuws. Opnieuw moet er besloten worden over de toekomst van deze regionale luchthaven. De Statenfractie is benieuwd hoe u hierover denkt! ... lees verder