Fractie

Kinderhartcentrum UMCG

ziekenhuisdonderdag 13 januari 2022 14:14 Op de laatste werkdag van het vorige kabinet liet de minister van VWS weten dat het kinderhartcentrum in het UMCG naar alle waarschijnlijkheid moet sluiten. De specialistische zorg moet beter geconcentreerd worden en zal van vijf naar twee centra gebracht worden. lees verder

Spoeddebat gaswinning

IMG_5341donderdag 13 januari 2022 13:50 U hebt het zeker al langs zien komen in de diverse media, er moet mogelijk meer gas uit de Groninger bodem gehaald worden dan is vastgelegd in het winningsplan 2021-2022. Er is altijd een slag om de arm gehouden: bij een erg koude winter zou er iets meer nodig kunnen zijn. Dat is tot nu toe niet het geval. We waren dan ook onaangenaam verrast door deze boodschap van de minister. lees verder

Algemene Beschouwingen

AB 2021 eelde.pngvrijdag 09 juli 2021 15:13 "Voorzitter, in het tijdelijke mandaat dat onze fractieleden hier gegeven is, zetten we ons graag in voor een blijvend resultaat voor Groningen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat dat alleen kan met de zegen van Hem die écht blijvend is. Die is, Die was en Die er zal zijn."

Met deze woorden sloot Fredric Geijtenbeek zijn woordvoering tijdens de Algemene Beschouwingen af. Hij pleitte ervoor om actuele uitdagingen in perspectief te zien. lees verder

Groningse fietsberg

fietsberg groningenvrijdag 09 juli 2021 15:07 De Provinciale Statenfracties van ChristenUnie en D66 in Groningen hebben bij de bespreking van de Kadernota voorgesteld te onderzoeken welke voormalige vuilstortplaatsen in de provincie geschikt gemaakt kunnen worden voor fietsers en wandelaars. Uit het onderzoek moet onder meer blijken in hoeverre de bodemlagen van de ‘afvalbergen’ hiervoor geschikt zijn en of er draagvlak bestaat onder omwonenden en ondernemers. lees verder

Uitbreiding Eemshaven

oudeschip 30.pngvrijdag 09 juli 2021 14:28 Het plan om de Eemshaven uit te breiden was afgelopen tijd regelmatig in de publiciteit. Het gaat om een nieuw bedrijventerrein in de Oostpolder. Voor de mensen in Oudeschip, Heuvelderij, Polen, Koningsoord en Nooitgedacht is dit voornemen ingrijpend. Als het plan doorgaat zullen er voor hen grote veranderingen plaatsvinden. lees verder

Rietproef Lauwersmeer

rietproef Lauwersmeer.jpgwoensdag 03 maart 2021 12:16 Het waterpeil in het Lauwersmeer wordt tot en met 31 maart met maximaal 41 centimeter verhoogd. Dit wordt gedaan om de groei van het bijna verdwenen waterriet te bevorderen. Een hoger waterpeil is meer natuurlijk en zeer wenselijk voor flora en fauna in het gebied. lees verder

Waardering voor vrijwilligers 'Maaltijdproject'

LdH.JPGmaandag 01 maart 2021 12:07 Iedere week delen vrijwilligers van de kerken in Winschoten gratis maaltijden uit aan mensen die dat nodig hebben. Dit gebeurt sinds de eerste lockdown vorig jaar. Zaterdag brachten Margriet Donker en Willie de Boer van de ChristenUnie een bezoek aan de initiatiefnemers van dit maaltijdproject. lees verder

Tekort water voor bedrijven baart ChristenUnie zorgen

industriewater.jpgdinsdag 19 januari 2021 11:15 De Statenfractie van de ChristenUnie Groningen stelt vragen over voldoende beschikbaarheid van industriewater. Tot 2050 wordt er een toename van 30% van vraag naar water verwacht. De ChristenUnie vindt dat hier actie op ondernomen moet worden door de operationele reserves van de watervoorraad verder uit te breiden. lees verder

Beloning voor houden aan maximumsnelheid

spaarpaalvrijdag 08 januari 2021 21:59 De ChristenUnie wil de provincie Groningen verkeersveiliger maken door middel van zogeheten spaarpalen. Deze palen stimuleren weggebruikers om zich aan de maximumsnelheid te houden.
De Groninger Statenfractie vraagt het Groninger provinciebestuur deze palen ook naar Groningen te halen. lees verder

Werkbezoek huisartsenpraktijk Ter Apel

huisartsenpraktijk Ter Apel.pngdonderdag 24 december 2020 10:50 Volgens de ChristenUnie is de huisarts een basisvoorziening voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. lees verder