Fractie

Rietproef Lauwersmeer

rietproef Lauwersmeer.jpgwoensdag 03 maart 2021 12:16 Het waterpeil in het Lauwersmeer wordt tot en met 31 maart met maximaal 41 centimeter verhoogd. Dit wordt gedaan om de groei van het bijna verdwenen waterriet te bevorderen. Een hoger waterpeil is meer natuurlijk en zeer wenselijk voor flora en fauna in het gebied. lees verder

Waardering voor vrijwilligers 'Maaltijdproject'

LdH.JPGmaandag 01 maart 2021 12:07 Iedere week delen vrijwilligers van de kerken in Winschoten gratis maaltijden uit aan mensen die dat nodig hebben. Dit gebeurt sinds de eerste lockdown vorig jaar. Zaterdag brachten Margriet Donker en Willie de Boer van de ChristenUnie een bezoek aan de initiatiefnemers van dit maaltijdproject. lees verder

Tekort water voor bedrijven baart ChristenUnie zorgen

industriewater.jpgdinsdag 19 januari 2021 11:15 De Statenfractie van de ChristenUnie Groningen stelt vragen over voldoende beschikbaarheid van industriewater. Tot 2050 wordt er een toename van 30% van vraag naar water verwacht. De ChristenUnie vindt dat hier actie op ondernomen moet worden door de operationele reserves van de watervoorraad verder uit te breiden. lees verder

Beloning voor houden aan maximumsnelheid

spaarpaalvrijdag 08 januari 2021 21:59 De ChristenUnie wil de provincie Groningen verkeersveiliger maken door middel van zogeheten spaarpalen. Deze palen stimuleren weggebruikers om zich aan de maximumsnelheid te houden.
De Groninger Statenfractie vraagt het Groninger provinciebestuur deze palen ook naar Groningen te halen. lees verder

Werkbezoek huisartsenpraktijk Ter Apel

huisartsenpraktijk Ter Apel.pngdonderdag 24 december 2020 10:50 Volgens de ChristenUnie is de huisarts een basisvoorziening voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. lees verder

Werkbezoek kwartiermakers Groningen

kwartiermakers.jpgwoensdag 23 december 2020 08:25 Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen met elkaar verbonden blijven. De ChristenUnie bezocht de stichting Kwartiermakers, die zich daar sterk voor maakt. lees verder

Waarom een goede uitkomst geduld vraagt.

ring zuid.jpgwoensdag 23 december 2020 08:10 Ringweg Zuid. Nog steeds is niet duidelijk of er een oplossing komt, wat die oplossing zal inhouden en wat dat betekent voor de N33, de Wunderline, en de spoorverbinding naar Stadskanaal.
Hieronder een deel van de woordvoering van Statenlid Fredric Geijtenbeek tijdens het spoeddebat van de Provinciale Staten. lees verder

Versterkingsafspraken

IMG_5341woensdag 23 december 2020 08:08 Met het stoppen van de gaswinning neemt het aantal bevingen en de kans op bevingen af, aldus het SodM. Versterken van een aantal gebouwen blijft nodig om ervoor te zorgen dat Groningers net zo veilig wonen als andere Nederlanders. lees verder

Kinderen ontwerpen kerstkaart ChristenUnie

Sterre der Zeemaandag 21 december 2020 09:01 Leerlingen van katholieke basisschool 'Sterre der Zee' in Delfzijl maakten dit jaar een kunstwerk voor op de kerstkaart van de ChristenUnie in de provincie Groningen. lees verder

ChristenUnie Groningen zet in op Waardig Ouder worden 2.0

Stieneke van der Graaf Maarsheerd.pngzaterdag 12 december 2020 19:16 De lokale afdelingen van de ChristenUnie Groningen en Stadskanaal hebben vandaag samen met lokale partners de Intentieverklaring Waardig Ouder Worden 2.0 ondertekend. In het manifest staan voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. lees verder