Nieuw Steunfractiealid

Hennie Kleefman nieuw Steunfractielid

Vanaf augustus dit jaar is Hennie Kleefman steunfractielid bij onze fractie. Ze is dat namens de SGP. Samen met haar man en zes kinderen woont ze op een boerderij in Houwerzijl.

Ze zegt: "Nu de kinderen ouder zijn, ben ik weer voor een aantal uren aan het werk gegaan als maatschappelijk werkster. Een poosje geleden ben ik gevraagd om namens de SGP Groningen als steunfractielid te participeren in de fractie van de ChristenUnie."

"Ik vind het mooi om op deze manier een klein steentje bij te dragen aan de politiek, door mee te denken over verschillende onderwerpen aangaande de provincie Groningen, zoals de aardbevingsproblematiek, de energietransitie, Nationaal Programma Groningen, de Zorg, etc. Inmiddels heb ik een aantal vergaderingen mogen bijwonen en ik heb zelfs een training achter de rug!"
"De ChristenUnie-fractie is een positieve groep met hart voor de provincie. Er komen heel veel termen en begrippen voorbij, die mij nog onbekend zijn en ik leer veel. Een belangrijke vraag voor mij is hoe je als christen een bijdrage kan leveren in de politiek en hierin verschil kan maken. "