Women's outreach Groningen

Beste studentes in Groningen,

Mijn naam is Stieneke van der Graaf en ik ben kandidaat Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Tijdens mijn campagne vraag ik aandacht voor vrouwen en meisjes die in moeilijke omstandigheden zitten omdat ze slachtoffer zijn van mensenhandel, uitgebuit worden in de prostitutie, slachtoffer zijn van huiselijk geweld, in afwachting zijn van een verblijfsvergunning, in armoede leven of niet naar school kunnen.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Het is mijn verlangen om op die dag samen met jullie uit te reiken naar vrouwen in Groningen die het moeilijk hebben. Daarom gaan we op 8 maart 's avonds rozen uitdelen aan prostituees en in de vrouwenopvang, organiseren we een high tea met tienermoeders, gaan we hapjes maken met vrouwen in de vluchtelingenopvang en nog veel meer!

Het lijkt mij fantastisch om dit op 8 maart samen met jou te doen! Meld je daarom nu aan en neem je vriendinnen, je huisgenoten of hele dispuut mee om samen de vrouwen in onze stad die het hard nodig hebben een steun in de rug te geven! Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 6 maart.

We beginnen op 8 maart om 17.30u met een gezamenlijke maaltijd in de sociëteit van N.S.G. aan de Hardewikerstraat 7. Eet je niet mee? Zorg dat je er dan om 18.45u bent. Aan het einde van de avond sluiten we aan de Hardewikerstraat weer samen af met een borrel.

Tot ziens op 8 maart!

Stieneke van der Graaf
kandidaat-Kamerlid ChristenUnie #6
fractievoorzitter ChristenUnie provincie Groningen

Organisatie Women's Outreach Groningen