Woord van de werkdag

Johan Hamster.jpg
JOHANHAMSTER.jpg
Door Johan Hamster op 12 februari 2024 om 12:58

Woord van de werkdag

Onze gedeputeerde Johan Hamster schrijft iedere werkdag een heel aardig stukje tekst. "In een dagelijks woord probeer ik de belevenissen in het afwisselende bestaan van een gedeputeerde te vangen".

Vandaag schreef hij: "Het wordt vaak afzien, als je er niet op ziet om te voorzien in onvoorziene ontwikkelingen. Dan blijft slechts het hopen op de voorzienigheid"

Voorzien Onvoorzien. Een serieuze stelpost in de begroting van veel van de grote projecten waar de provincie aan werkt.

Bijna alle projecten, en zeker de langdurige en complexe, kennen onzekerheden. Dus wordt een buffer in de begroting ingebouwd om zeker te weten dat er voldoende geld is om een project af te ronden.

Voorzien onvoorzien is niet te verwarren met onvoorzien onvoorzien. In die laatste categorie vallen bijvoorbeeld extra kosten door de corona-epidemie en de Oekraïne-oorlog. Dat soort risico’s is logischerwijs moeilijk te voorzien (of te begroten) en vragen daarom vaak om gesprekken en/of extra geld buiten een begroting om.

Het wordt vaak afzien, als je er niet op ziet om te voorzien in onvoorziene ontwikkelingen. Dan blijft slechts het hopen op de voorzienigheid.

Klik hier voor alle 'woorden van de werkdag' totnutoe. 

Labels:

Auteurs