WS Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest

Wij geloven dat de Schepper ons de zorg voor de aarde toevertrouwd heeft. Deze opdracht motiveert ons om ook vanuit het waterschap er aan bij te dragen de aarde goed door te geven aan onze kinderen. Wij zetten ons in voor een waterschap dat dienstbaar en zorgzaam is voor inwoners en bedrijven en natuur. Wij geloven dat we de uitdagingen waar we voor staan niet alleen als overheid op kunnen lossen. We willen inwoners en bedrijven in staat stellen om daarin zelf ook het verschil te maken.

Het waterschap gaat ergens over!

Zonder water groeit er niets. Zowel de mens, de natuur als de economie kunnen niet zonder water. Het waterschap heeft drie hoofdtaken:

  • Veilige dijken
  • Het aanvoeren, vasthouden en afvoeren van oppervlaktewater
  • Zuiveren van rioolwater

Ook zijn waterschappen cruciaal voor het realiseren van de grote opgaven vanwege het veranderende klimaat. Het werk van het waterschap is een randvoorwaarde om in ons land goed te kunnen leven en werken.

Zo doen we ons werk

De ChristenUnie staat voor verantwoord waterbestuur, weloverwogen keuzes en beheersbare kosten. Wij willen dat doen door de samenwerking op te zoeken met inwoners en bedrijven, andere overheden en belangenorganisaties. Alleen zo kan de overheid bijdragen aan een toekomstbestendig gebruik van onze omgeving. Het waterschap moet zich dan ook niet beperken tot zijn hoofdtaken, maar met een brede blik kijken naar de problematiek van vandaag en morgen. In het regeerakkoord is opgenomen dat water en bodem sturend moeten zijn bij ruimtelijke planvorming. Daarin ligt een opdracht voor de waterschappen.

Ook bij de verwerking van afvalwater staan de ontwikkelingen niet stil. Door grondstoffen en energie te winnen uit het afvalwater kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een duurzame en circulaire economie. De investeringen die we nu doen zullen leiden tot maatschappelijke opbrengsten in de toekomst.

Onze speerpunten.

Nieuws

Afscheid Algemeen Bestuurder Koos Bos

koos bos.jpgwoensdag 29 maart 2023 09:39 Maandag 27 maart werd tijdens de bestuursvergadering van waterschap Noorderzijvest afscheid genomen van 12 bestuursleden met in totaal een bestuurservaring van 104 jaren! lees verder

Motie om tariefstijging te temperen

geld.jpgzaterdag 17 december 2022 13:20 Samen met het CDA en Betaalbaar Water heeft de ChristenUnie gepoogd de zeer grote tariefstijging die het Dagelijks Bestuur voorstelde voor 2023 te temperen door een onverwachte meevaller in de ... lees verder