Landelijk gebied

skyline westerlee november.jpg
DICKHOOGERS.jpg
Door Dick Hoogers op 6 maart 2024 om 17:40

Landelijk gebied

Op ons verzoek is de brief ‘Transitie landelijk gebied Groningen’ vandaag besproken. We willen duidelijkheid over de voortgang van de transitie en het vervolg in de komende maanden.

Lees hier de woordvoering van Dick Hoogers. 

Voorzitter,

Laat ik beginnen met het danken van de insprekers.

Namens onze fractie wil ik de moeilijke positie van onze agrariërs in deze transitie erkennen. We staan voor de uitdaging om erg veel veranderingen op te lossen. Als het aan mijn partij ligt doen we dat samen, met een hoofdrol voor boeren als onderdeel van de oplossing. 

We kunnen niet zonder onze boeren. Niet voor onze voedselvoorziening, Niet voor de inrichting van ons landschap en niet voor het onderhoud van de natuur. En boeren kunnen niet zonder perspectief.

Wij hebben in deze zaal een enorme verantwoordelijkheid voor iedereen die in onze provincie woont, werkt en onderneemt. En perspectief voor een ieder van hen te bewerken.

De ChristenUnie wil daarom, binnen de mogelijkheden van de provincie, verkennen wat er nodig is om de gebiedsprocessen maximaal te ondersteunen om deze zomer de plannen te ontvangen.

De gemene deler in de verhalen van de insprekers van vandaag is de angst voor een doodlopende weg voor de eigen bedrijven. Dit gevoel erkent de ChristenUnie en begrijpen wij ook.

Helaas hebben we te maken met een onduidelijke context vanuit Den Haag voor onze boeren. Ik vraag de Gedeputeerde om hier het voortouw in te nemen.

Naast het ontbreken van perspectief op een duurzaam verdienmodel voor boeren, hebben we een ongelooflijk aantal doelen te behalen in onze provincie. Deze zijn deels wettelijk verankerd en deels moet dit een resultaat opleveren. Want laat ik helder zijn: voor de ChristenUnie is ingebreke-blijven op wettelijke doelen niet bespreekbaar.

De reden dat de ChristenUnie vandaag, samen met andere partijen, aandacht vraagt voor de brief van het college is om te verkennen of onze inzet als provincie optimaal is, met andere woorden doen we als provincie wat nodig is om de transitie te bereiken.

Want als het aan onze fractie ligt brengen we de gebiedsprocessen eerst tot een goed einde voordat we conclusies trekken. Het is daarbij voor ons belangrijk om te weten of we al ons gereedschap wel inzetten.

Hoe staat de gedeputeerde hierin? Welke mogelijkheden ziet de gedeputeerde om boeren aan tafel te houden?

Als provincie zijn we vorig jaar begonnen met een integraal traject om de diverse uitdagingen voor het landelijk gebied in kaart te brengen en met elkaar te vertalen naar plannen. 
Vooraf wist onze fractie dat dit een proces zou worden met veel spannende elementen. En nu de gebiedsprocessen vorderen blijkt ook dat het bij elkaar brengen van alle belangen en een gedragen gebiedsplan opleveren niet overal lukt. 

Een belangrijk onderdeel is hiervoor de financiering vanuit Den Haag voor onze plannen. Ook is er geen duidelijkheid op de inzet die we van boeren vragen. Hier kan een boer niet op ondernemen.

Wat wordt de inzet naar Den Haag? Hoe trekken we in IPO verband op in onze Lobby om de middelen los te krijgen?

Tot slot, de BBB riep op, en de insprekers ook, om geen landbouwgrond meer aan te wenden voor herbestemming naar natuur. Geldt dit ook voor verkoop voor woningbouw of economische ontwikkeling? Ik hoor dit graag terug in de 2e termijn.

Wij pleiten voor een integrale benadering, zoals nu gevolgd in de gebiedsprocessen, en integrale regie door de provincie op de herbestemming voor alle doeleinden. 

Wij doen in ieder geval ons best om via de 2e kamerfractie van de ChristenUnie de middelen uit het fonds los te krijgen en de houding in Den Haag te veranderen. Wij roepen alle partijen op ditzelfde te doen.

Onze fractie sluit zich dus voor een groot deel aan bij de woordvoering van de PvdA en zeker bij het idee van GroenLinks om een provinciale grondbank te beheren.

Tot zover voorzitter.

Labels: ,

Auteurs