Bijdrage algemene beschouwingen 2016

bannerArno7576landschapwoensdag 29 juni 2016 17:07

In de bijdrage tijdens de Algemene Beschouwingen vraagt de ChristenUnie aandacht voor de veelzijdigheid van Groningen en haar inwoners, met hun eigen plannen idealen, wensen en zorgen, jong en oud.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota geven de Provinciale Staten aan wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. De ChristenUnie vindt dat de plannen van het College aansluiten bij wat de ChristenUnie belangrijk vindt. Fractievoorzitter Stieneke van der Graaf vraagt daarnaast aandacht voor zorg, veiligheid, energie en werk.

Zorg
De ChristenUnie maakt zich zorgen over de sluiting van verzorgingstehuizen. Het moet mogelijk blijven om oud te worden in je eigen omgeving. Daarom vraagt de fractie van de ChristenUnie het college naar mogelijkheden te kijken om die ouderenzorg dichtbij beschikbaar te houden in onze provincie en dient de fractie een motie om zorginitiatieven te ondersteunen mede in.

Veiligheid
Door de aardbevingsschade voelen steeds minder Groningers zich veilig in hun eigen omgeving. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat mensen die vaker aardbevingsschade hebben gehad veertig procent zich niet veilig voelt in zijn eigen huis. Ook nemen de gezondheidsklachten toe. Binnenkort zullen de onderzoekers met verdiepende conclusies naar buiten komen. De ChristenUnie wil dat die conclusies tot concrete maatregelen leiden. Een motie daartoe heeft de ChristenUnie mede ondertekend. Ook vindt de fractie dat het winningsniveau verder omlaag moet en het tempo van het bouwkundig versterken van woningen omhoog moet.

Energie
De noodzaak om te werken aan duurzame energie ervaren wij dagelijks door de aardgaswinning. De ChristenUnie kiest voor duurzame energiebronnen en voor besparing in vooral de bestaande bebouwde omgeving. Want daar liggen de grootste uitdagingen maar ook de grootste besparingsmogelijkheden.

Werk
De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving waar iedereen mee kan doen. Samen werken aan een sterke, sociale en duurzame economie en aan voldoende werk in de regio. Ook voor jongeren. Daarom kiezen wij voor ruimte voor ondernemerschap.

De volledige bijdrage van de ChristenUnie kunt u lezen in onderstaand document. Ook de moties die mede door de ChristenUnie zijn ingediend kunt u hieronder downloaden.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Algemene Beschouwingen 2016203,8 kBapplication/pdfdownload
Motie 158 Ondersteuning zorginitiatieven agp. 3 Voorjaarsnota 2016651,1 kBapplication/pdfdownload
Motie 180 Gezondheidsschade aardbevingen als gevolg van gaswinning agp. 3 Voorjaarsnota 2016665,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug

> 2016

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari