Star Wars in het Westerkwartier

csm_werkbezoek_Statencommissie_ec9894f72122-02-2016 12:19 22-02-2016 12:19

Afgelopen woensdag bezocht de Statencommissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid het Westerkwartier. Aanleiding is dat we al een tijdje met de inwoners in gesprek zijn om in het Zuider-Westerkwartier natuur aan te leggen in combinatie met waterberging.

Het Westerkwartier is het laatste gebied waar we in Groningen nog een deel van het Natuur Netwerk Nederland (vroeger de EHS) moeten aanleggen. Dat willen we in één keer door doen met de opdracht om plekken in te richten om in tijden van hevige regenval tijdelijk water vast te houden.

Dat doen we in Westerwolde ook, net zoals we dat rondom de stad Groningen hebben gedaan in het natuurgebied De Onlanden (dat trouwens grotendeels op Drents grondgebied ligt).

Het is een spannende klus, want het gaat om zo'n 2800 hectare. Dat is nogal wat. De Statenleden maakte in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Peebos kennis met de gebiedscommissie, die in gesprek is met inwoners om te kijken wat er aan ideeën leeft. Deze commissie bestaat uit mensen van de betrokken gemeentes, ondernemers, boeren en natuurorganisaties. En natuurlijk naast iemand van het waterschap mijn eigen persoon, want de provincie is samen met het waterschap opdrachtgever.

Na de werkschuur gingen we naar de Marumerlage. Dat is in klein verband een prima demonstratie hoe je samen met de streek natuur inricht, op een manier die iedereen blij maakt. Het resultaat is een prachtig gebied, met wandelpaden en andere mogelijkheden om te genieten van de natuur. Terwijl er ook ruimte is voor het water.

De Statenleden zagen dat de ganzen het gebied inmiddels ook hebben ontdekt. Achter de bult waar iemand van de gebiedscoöperatie Westerkwartier uitlegde dat studenten momenteel kijken hoe schapen voor het beheer ingezet kunnen worden, liepen honderden brandganzen. 

In het scherpe zonlicht staken ze in de verte prachtig af tegen het gebied, met hun zwartwitte tekening. Staatsbosbeheer vermoedt trouwens dat ze uit Friesland komen, waar ze momenteel druk bezig zijn met verjagen. Maar eens kijken of dat zo kan blijven. Als het aan mij ligt, hebben we hier ganzen genoeg!

Wij zijn bezig met een proef om drones in te zetten die ganzen verjagen. Drones in de vorm van een roofvogel, misschien wel voorzien van laserlicht. Ik hoop dat het helpt. En dat drones op den duur min of meer automatisch ingezet kunnen worden, met behulp van GPS-techniek en sensoren. 

Het zou wat zijn: Star Wars-achtige taferelen in de strijde tegen ganzen.

« Terug