Ons filiaal in Den Haag

csm_Lauwersoog_1988a9b4ad17-06-2016 14:50 17-06-2016 14:50

Deze week stond voor een groot deel in het teken van de discussie over het Westgat bij Lauwersoog en het programma Eems-Dollard2050. Dat is de naam van het uitvoeringsprogramma waarmee we natuur in de Eems-Dollard willen herstellen.

Als de natuur verbetert, kunnen bedrijven in de Eemshaven en langs de rand van werelderfgoed Waddenzee blijven bestaan. En kan er misschien ook nieuwe, groene, bedrijvigheid bij komen. Want als het goed gaat met de natuur in dit beschermde gebied, dan kan je economisch ook wat. En dat is dan weer goed voor de werkgelegenheid.

Maandagochtend half zeven vertrok ik voor een kennismakingsgesprek met directeur-generaal Dronkers, die aan het hoofd staat van Rijkswaterstaat. We wisselden uit dat we inhoudelijk als provincie en Rijkswaterstaat goed samenwerken. Maar dat er nog wel zorg is om de inhoud van Eems-Dollard2050 financieel rond te krijgen.

Ietsje gerustgesteld, verliet ik de 15e verdieping van het RWS-gebouw. Natuurlijk, het is aan minister Schultz om uiteindelijk de verlossende woorden te spreken en het geld definitief toe te zeggen. Maar ik kreeg de indruk dat we weer een stapje dichterbij gekomen zijn om diverse zaken uit het programma gefinancierd te krijgen.

's Middags was ik, iets verderop in Den Haag, bij een bijeenkomst van het Regionaal Wadden College over zandsuppletie. Dat is een techniek om voor de kust zand aan te brengen ter bescherming van die kust.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met Rijkswaterstaat een pilotproject tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Daar is een kunstmatig schiereiland van 128 hectare aangelegd, dat de Zandmotor wordt genoemd. Het schiereiland moet ervoor zorgen dat de kust daar op een natuurlijke wijze aangroeit. 

De pilot wordt van allerlei kanten onderzocht en gemonitord. En wat blijkt? Het zand dat kunstmatig is aangebracht, verdwijnt volgens de gegevens die op deze RCW-middag werden toegelicht, deels alle kanten op.

Wat betekent dit voor de Waddenzee? Bijvoorbeeld voor het Westgat, de vaargeul tussen de haven van Lauwersoog en de Noordzee, die alsmaar ondieper wordt? Komt daar ook zand van de Zandmotor terecht? En hoe zit het met de zandsuppletie bij Ameland? Belandt daarvan ook een deel in het Westgat?

Interessante vragen, die misschien een antwoord krijgen als minister Schultz besluit om het Westgat uit te baggeren.

Of dat gebeurt, weten we nog niet. De minister vertelde donderdagmiddag tijdens een overleg met de Tweede Kamer over zaken als waterkwaliteit en -veiligheid dat ze er nog eens goed naar wil kijken en binnenkort een besluit neemt.

Ik had gehoopt om nu al te horen hoe ze daarover denkt, maar goed: soms zit het mee, soms zit het tegen!

Om op tijd bij dit debat te kunnen zijn, was ik die ochtend opnieuw rond half zeven vertrokken naar Den Haag. Ik was bepaald niet de enige op de publieke tribune. Een deel van de mensen om mij heen bleek te werken als lobbyist. Op Twitter verschenen allerlei berichten van hen, die werden geretweet door Kamerleden. Fascinerend, zo'n Twitter-weergave van een debat dat zich een paar meter verderop afspeelt.

Op weg naar de uitgang kwam ik een bellende CdK René Paas tegen. Hij was het Kamerdebat uitgelopen met minister Kamp over de aardbevingen. Nog wel in de zaal zat collega-gedeputeerde Eelco Eikenaar.

Er zijn dagen, dan is de Tweede Kamer een Gronings filiaal...

« Terug