10 November; Dag van de Mantelzorg

mantelzorgdag 3donderdag 10 november 2016 07:07

Bijna vier miljoen mantelzorgers in Nederland staan het hele jaar voor anderen klaar en helpen bij diverse klusjes en dragen zorg voor een familielid, vriend of andere bekende. Deze “stille krachten” zijn voor de ChristenUnie Statenfractie een licht voor Groningen en verdienen extra aandacht op de dag van de Mantelzorg.

Een op de zeven mensen die mantelzorg verlenen, voelt zich zwaarbelast of overbelast. Deze groep mantelzorgers verleent ongeveer 28 uur zorg per week, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Anderen lopen tegen problemen aan om de zorg te combineren met een betaalde baan, om de zorg tijdelijk over te dragen of het maken van extra kosten. Dan is er nog de categorie van jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een familielid dat veel zorg nodig heeft, waardoor zij zich grote zorgen maken en ook vaak moeten meehelpen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente ondersteunt hen met bijvoorbeeld (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg). Ook kunnen ze in aanmerking komen voor een blijk van waardering (financieel of in natura) Voor vragen kan men terecht bij een steunpunt in elke gemeente. 

Als ChristenUnie vinden wij dat mantelzorgers onze steun verdienen. Ik vind het fijn dat we als Provinciale Staten een sociale agenda hebben met aandacht voor (jonge) mantelzorgers. Zo ondersteunen we platforms waar kennis en expertise worden gedeeld, zoals Platform Hattinga Verschure in Groningen. 

Vandaag, op de Dag van de Mantelzorg zetten we het Platform in het zonnetje, om zo onze waardering uit te drukken voor de belangenbehartiging van de mantelzorgers in de provincie Groningen.

Hilma  Oudman- Dam

 
Mantelzorg
Het is een woord dat steeds meer bekendheid krijgt. Ook de mantelzorger, degene die mantelzorg verleent, komt meer in beeld.
De term ‘mantelzorg’ is bedacht door medicus Johannes Hattinga Verschure. Hattinga Verschure vindt niet alleen de professionele zorg van waarde, maar ook het verlenen van langdurige zorg onderling. Hij noemt dit mantelzorg. Dit betreft zorg die mensen verwarmt omdat ze elkaar er als een mantel mee omgeven.
Wat verstaan we precies onder mantelzorg? Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

« Terug

Reacties op '10 November; Dag van de Mantelzorg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

> 2016

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari