Provincie neemt aanvullingen CU voor Meerjarenprogramma NCG over

stijlmjp30-11-2016 11:25 30-11-2016 11:25

Het concept-Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen werd besproken in de commissievergadering Bestuur, Financiƫn en Veiligheid. De Statenleden konden reageren op het concept programma en verbeteringen aandragen.

Tempo versterkingsoperatie
De ChristenUnie is van mening dat het tempo van de versterkingsoperatie omhoog moet. Het versterkingsprogramma zal volgens de NCG niet binnen de komende vijf jaar worden afgerond, dat zal mogelijk tien jaar duren. De ChristenUnie wil dat de huizen sneller worden versterkt om de veiligheid te vergroten. Ook zal het gaswinningsbesluit moeten worden aangepast. Dat gaat er nu van uit dat de versterkingsoperatie binnen vijf jaar wordt afgerond. 

Eigen initiatief
het moet mogelijk moet zijn voor inwoners om op eigen initiatief huizen te versterken. NAM is wettelijk aansprakelijk voor de kosten die mensen maken om schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten te voorkomen. De ChristenUnie dringt aan op het beschikbaar stellen van voldoende capaciteit om deze groep te faciliteren en te begeleiden.

Rechtsbijstand
De overheid moet het fundamentele recht van inwoners op toegang tot de rechter garanderen. De ChristenUnie pleit voor een rechtsbijstandsfonds met bijdragen vanuit overheid en verzekeraars. 
Mensen moeten hier een beroep op kunnen doen als ze naar de rechter willen gaan en niet via de reguliere weg een beroep op rechtsbijstandsverzekering kunnen doen. Dat beroep op het fonds moet ook gedaan kunnen worden na een uitspraak van de arbiter.
Keuzevrijheid bewoners en inzet lokale aannemers
Bewoners moeten keuzevrijheid hebben voor het inzetten van hun eigen aannemer, zowel bij schadeherstel als bij versterking. Lokale aannemers moeten eerlijke toegang krijgen tot het werk, zoals dat aanvankelijk ook was toegezegd. De Nationaal Coördinator moet hiervoor waken.

De provincie heeft deze verbeteringen die door de ChristenUnie zijn voorgesteld overgenomen en zal deze punten in het bestuurlijk overleg over het programma inbrengen. Het definitieve programma wordt op 23 december in de ministerraad vastgesteld. Daarna zal de Tweede Kamer erover spreken.

« Terug

> 2016

december

november

oktober

september

juli

juni