Algemene Beschouwingen 2017

IMG_2295woensdag 12 juli 2017 11:00

Dit jaar begint fractievoorzitter Stieneke van der Graaf haar bijdrage van de Algemene Beschouwingen met het tussentijds terugkijken op deze Collegeperiode, wat er is bereikt, wat er allemaal in werking is gezet en waar de ChristenUnie zich zorgen om maakt. Vol vertrouwen begon de ChristenUnie aan deze College periode en met het volste vertrouwen gaan we nu verder.

Gaswinning

Als er een punt is waar de mensen in Groningen zich zorgen over maken, dan is dat de gaswinning en de gevolgen daarvan, en het antwoord daarop van de NAM en, wellicht vooral, van de overheid.

Het nieuwe onderzoek Gronings Perspectief toont opnieuw aan dat dit ook de gezondheid van de mensen beïnvloedt. Stress, hartkloppingen, spanningen thuis en het is het verboden woord aan tafel. Er moet meer oog zijn voor deze kant van de zaak. De immateriële gevolgen. We zien mooie initiatieven in Appingedam en Delfzijl waar mensen ontmoetingsplekken inrichten. Om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen, een goed gesprek. Wij zijn van mening dat hier ook een rol ligt voor de overheid, om initiatieven die sociale cohesie bevorderen te ondersteunen.

De provincie maakt zich onophoudelijk sterk voor de belangen van haar inwoners. Dat doen we hier schouder aan schouder, als een eenheid.

In de afgelopen jaren hebben we kunnen laten zien dat we samen met de inwoners wel stappen kunnen zetten. Zo zijn er arbiters gekomen die op een laagdrempelige manier rechtspreken en worden scholen nu veiliger gemaakt. Maar we zijn er nog lang niet. De arbiters staan inmiddels weer ter discussie. En het niveau van gaswinning moet echt naar een veiliger niveau worden gebracht. We blijven ervoor strijden dat bewoners centraal komen te staan. En dat bewoners meer kans moeten krijgen om hun recht te kunnen halen.

Energie en klimaat

De ChristenUnie gelooft dat we zuinig moeten zijn op onze aarde. Het is een van de grootste opgaven van onze tijd waarmee we echts iets kunnen nalaten voor toekomstige generaties. Daarom kiezen wij voor duurzame energiebronnen en voor besparing. De noodzaak om te werken aan duurzame energie ervaren we in Groningen dagelijks door de aardgaswinning. Een van de grootste uitdagingen maar ook een van de meest effectieve klimaatmaatregelen is nu de transitie van de bestaande bebouwde omgeving. Onze huizen. De ChristenUnie wil dat concreet maken door in te zetten op onze huizen zoveel mogelijk af te koppelen van het gas en op een andere manier te voorzien in onze warmtevoorziening. Daarover hebben we twee jaar geleden ook een motie aangenomen in deze Staten.

Erfgoed

Het was een grote wens van de ChristenUnie bij het aantreden van dit College dat we meer zouden gaan doen voor het behoud van de oude Groninger kerken, de orgels, de molens, de borgen en steenhuizen. Het zijn allemaal Parels in het Groninger landschap.

De provincie investeert in de komende jaren in totaal 5 miljoen euro  in het Erfgoed. Dit gaan we onder andere gebruiken voor het instandhouden van Rijksmonumenten via leningen en subsidies.

Daarnaast is er ontdekt dat we er in dit huis zich nog een pareltje bevond, een oude regeling die is afgestoft en die we vandaag nieuw leven in gaan blazen met het vaststellen van deze Voorjaarsnota. Het gaat om het Cultuurfonds voor Groninger monumenten. Door dit revolverende fonds krijgen eigenaren van monumenten en beeldbepalende gebouwen een mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen voor verbouw, restauratie en renovatievan hun beeldbepalende pand. Dit fonds is ook een uitkomst voor eigenaren in het aardbevingsgebied omdat het voor hen nog steeds moeilijk is een extra hypotheek te krijgen voor verbouw, restauratie en renovatie van hun Erfgoed. Het is een eenvoudige maar doeltreffende regeling die landelijk en in Groningen bewezen effectief is. 

Kracht van de samenleving

De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving. Daarom hebben we extra geld vrijgemaakt om initiatieven van bewoners te kunnen ondersteunen. Als zij door middel van bijvoorbeeld een coöperatie zorg dichtbij huis willen organiseren of een energie coöperatie willen oprichten om samen energie op te wekken, dan kunnen we dat nu mogelijk maken.

Met bewondering kijken wij naar de inwoners van Kloosterburen die met een coöperatie ’t Olde Heem, de zorgvoorziening in hun eigen dorp hebben gekocht. Zij hebben mij laten zien wat je met burgerkracht voor elkaar kunt krijgen en hoe je zorg goed, betrokken en dichtbij kunt organiseren. Ook in een krimpregio waar voorzieningen onder druk staan en dreigen te verdwijnen. Zelfs vanuit Japan komen ze nu kijken hoe het hier gaat. De ChristenUnie vindt dat dit voorbeeld navolging verdient en dat de provincie de regeling om coöperaties te ondersteunen goed moet inzetten in de komende jaren om voorzieningen in de provincie op peil te kunnen houden.

Sociale agenda

We hebben er in 2015 voor gekozen om als provincie ook een sociale agenda uit te blijven voeren. Dat is een politieke keuze geweest en daarover is een scheiding der geesten in deze Staten, maar wij zijn daar heel blij mee. Dat betekent dat we door zullen gaan met het stimuleren van de positie van zorgvragers door het ondersteunen van koepels van bijvoorbeelden patiëntenorganisaties, vrijwilligers- en mantelzorgersorganisaties.

We blijven ons inspannen voor armoedebestrijding en dagbesteding voor mensen die in onze provincie een nieuw onderkomen zoeken als vluchteling. Bij de begroting in 2016 hebben we extra geld beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van activiteiten met betrekking tot de integratie van vluchtelingen die asiel hebben gekregen. Hoewel de middelen niet helemaal zijn besteed blijven ze toch beschikbaar voor het doel, en daar zijn wij blij mee. Het rapport van de SER over arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen toonde aan dat veel vluchtelingen nog niet aan het werk komen. Daar moet wat extra gebeuren. Wij zijn blij dat de extra middelen worden ingezet voor kansrijke initiatieven die eraan bijdragen dat vluchtelingen aan het werk komen. Dit kan rekenen op de volledige steun van de ChristenUnie.

Klik hieronder voor de volledige tekst van de Algemene Beschouwingen van 2017

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Algemene Beschouwingen 12 juli 201766,6 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

> 2017

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari