ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over aanrijtijden ambulances

Ambulancewoensdag 18 juli 2012 14:43

Schriftelijke vragen van de ChristenUnie Statenfractie over de aanrijtijden van ambulances in de provincie.

Statenfractie ChristenUnie Groningen

 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen
Postbus 610
9700 AP GRONINGEN


Onderwerp: schriftelijke vragen over aanrijtijden ambulances


Groningen, 18 juli 2012

Geacht college,

In de afgelopen dagen verschenen berichten in de pers over het te laat arriveren van ambulances, over het niet halen van de aanrijtijdennorm van 95% binnen 15 minuten. Een en ander zou blijken uit een analyse van 1,3 miljoen ambulanceritten in 2010 en 2011 door de researchredactie van RTL Nieuws, die de gegevens uit een rapport van Ambulancezorg Nederland haalde.

Hoewel de gemeente Groningen op de 2e plaats staat, zien we gemeenten als Delfzijl op de 86e, Marum op de 154e, Oldambt op de 155e, De Marne op de 206e , Vlagtwedde op de 293e, Ten Boer op de 322e en de gemeente Zuidhorn zelfs op de 353e plaats staan.

De onderzoeksresultaten geven het volgende beeld van een aantal gemeenten in Groningen.

Groningen: Levensbedreigende gevallen
132 van de 11311 ritten te laat. Dat is 1,2%.
Daarmee staat Groningen op de 2e plaats van de 415 gemeenten in Nederland.
Niet-levensbedreigende gevallen
181 van de 4631 ritten te laat. Dat is 3,9%.

Delfzijl: Levensbedreigende gevallen
79 van de 1663 ritten te laat. Dat is 4,8%.
Daarmee staat Delfzijl op de 86e plaats van de 415 gemeenten in Nederland.
Niet-levensbedreigende gevallen
65 van de 873 ritten te laat. Dat is 7,4%.

Oldambt: Levensbedreigende gevallen
155 van de 2850 ritten te laat. Dat is 5,4%.
Daarmee staat Oldambt op de 108e plaats van de 415 gemeenten in Nederland.                                                                    Niet-levensbedreigende gevallen
68 van de 1340 ritten te laat. Dat is 5,1%.

Marum:  Levensbedreigende gevallen
46 van de 660 ritten te laat. Dat is 7,0%.
Daarmee staat Marum op de 154e plaats van de 415 gemeenten in Nederland.
Niet-levensbedreigende gevallen
11 van de 240 ritten te laat. Dat is 4,6%.

Naar aanleiding van het voorgaande hebben wij de volgende vragen.

1. Kent u het betreffende rapport van Ambulancezorg Nederland en kan het college bevestigen dat de onderzoeksresultaten voor wat betreft de Groninger gemeenten kloppen?

2. Is het college met ons van mening dat de te laat-percentages, met name in situaties van levensbedreigende gevallen, als zorgelijk moeten worden beschouwd?

3. Bent u met ons van mening dat de normen gehaald dienen te worden, ook in dunbevolkte niet-stedelijke gebieden, waaronder de krimpregio’s?

4. Hoe denkt het college als verantwoordelijk toezichthouder op de aanrijtijden van ambulances de situatie in onze provincie te verbeteren c.q. aan de norm te voldoen?

De antwoorden op onze vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens de ChristenUniefractie,
Stieneke van der Graaf

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over aanrijtijden ambulances'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

> 2012

Geen berichten gevonden