Noordelijke boeren steunen ChristenUnie

campagnebuszaterdag 08 september 2012 11:48

ChristenUnie-boeren in Fryslân, Groningen en Drenthe steunen de campagne van hun partij door hun tractors dit weekend te tooien met de ChristenUnie-vlag en ChristenUnie-verkiezingsposters. De tractors worden op zichtbare plaatsen in weilanden langs de weg geplaatst.

De actie ondersteunt het Actieplan voor Noord-Nederland, dat ChristenUnie-lijsttrekker Arie Slob begin deze week in Drachten overhandigde aan Jacques Tichelaar, commissaris van de koningin in Drenthe. In dat plan werd het belang van de agrarische sector voor het Noorden benadrukt.

De ChristenUnie is van ouds zeer verbonden met de agrarische sector. In het actieplan pleit de ChristenUnie voor ruimte voor boeren om te kunnen ondernemen, en voor een sterke, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw en visserij. De agrarische sector is goed voor 14 procent van de werkgelegenheid (direct en indirect).

De komende jaren wordt het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) drastisch hervormd, waarbij boeren voortaan een vast bedrag per hectare krijgen. Sommige boeren in het Noorden van Nederland, zoals de extensieve melkveehouders in Fryslân, gaan er door de veranderingen op vooruit. Anderen, zoals de zetmeelaardappeltelers in Groningen en Drenthe, worden negatief getroffen door de veranderingen. Voor hen wil de ChristenUnie een goede overgangsregeling, zodat ze zich kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.

Verder wil de ChristenUnie dat boeren bij de verplichte ‘vergroening’ van het GLB kunnen kiezen uit een keuzemenu van maatregelen, zodat ze maatregelen kunnen nemen die bij hun bedrijf passen. De ChristenUnie zet zich ook in voor ondersteuning van jonge boeren. Er zijn mogelijkheden om in de eerste jaren na overname van het bedrijf ondersteuning te krijgen in de vorm van extra inkomenssteun, opleiding en advies. De ChristenUnie zet zich er voor in dat die mogelijkheden ook benut worden.

Klik hier om het actieplan te lezen

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

> 2012

Geen berichten gevonden