Stieneke van der Graaf over de Europese verkiezingen

stieneke1dinsdag 06 mei 2014 20:51

Op 22 mei aanstaande vinden er verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De ChristenUnie neemt aan deze verkiezingen deel met een gezamenlijke lijst met de SGP. Stieneke van der Graaf uit Groningen neemt daarop de vierde plaats in. Hieronder zet Van der Graaf uiteen hoe zij aankijkt tegen de Europese politiek en waarvoor zij zich in dat verband in wil zetten.

Stieneke van der Graaf over de Europese verkiezingen
Dit jaar herdenken we het begin van de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden. In een groot deel van de Europese Unie kennen we nu al bijna zeventig jaar vrede en stabiliteit, voor een aantal ‘nieuwe’ lidstaten geldt dat die vrede veel ‘jonger’ is. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Vrede en welvaart
Die vrede en welvaart zijn het resultaat van politieke inspanningen om na twee verschrikkelijke wereldoorlogen volken met elkaar te verzoenen en nieuwe economische crises te weerstaan. En van een actieve Europese politiek om na de val van de Muur in 1989 nieuwe landen een plek te geven in het Europese Huis.

Ooit begonnen met zes founding fathers werken nu 28 lidstaten, ondanks alle cultuurverschillen, in harmonie samen aan de uitdagingen waar we in Europa voor staan. Dat is uniek in de wereld! Ook in het licht van veranderende machtsverhoudingen in de wereld hebben we de Europese Unie nodig. 

Een goede balans in Europa
De ChristenUnie zet zich samen met de SGP in voor een goede balans in Europa. Enerzijds voor Europese samenwerking in vraagstukken op terreinen die over de landsgrenzen reiken. Denk aan milieu, handel, transport, vluchtelingen, landbouw en visserij. Anderzijds voor een sterke rol van de lidstaten binnen de Europese Unie en behoud van hun bevoegdheden. Lidstaten moeten zelf kunnen bepalen hoe ze om willen gaan met ethische vraagstukken, de zorg, het onderwijs en onze pensioenen.

De ChristenUnie staat samen met de SGP voor christelijke politiek in Europa. Voor een realistisch en hoopvol alternatief. Geen gemakkelijk verhaal met alleen maar JA of NEE, wel een eerlijk verhaal. Met uw stem kunt u het christelijke geluid in Europa versterken, een derde zetel is voor ons in beeld.

Rechtvaardig, duurzaam en innovatief Europa
Een rechtvaardig, duurzaam en innovatief Europa is mijn streven. Dat betekent onder meer opkomen voor godsdienstvrijheid en het bestrijden van mensenhandel. Werken aan hernieuwbare energie en een gemeenschappelijke energiemarkt. Maar ook een sterke regionale economie en een innovatieve landbouwsector. Herkenbare vraagstukken voor Noord-Nederland, dat wat mij betreft in het hart van Europa ligt.

Ik hoop op uw steun en stem bij de Europese verkiezingen op 22 mei 2014!

Stieneke van der Graaf.
Kandidaat-Europarlementariër namens de ChristenUnie (Nr.4 op de gezamenlijke lijst ChristenUnie/SGP) en Fractievoorzitter ChristenUnie Provinciale Staten van Groningen


Via haar website houdt Stieneke van der Graaf u op de hoogte van de Europese campagne en haar politieke activiteiten: http://stienekevandergraaf.wordpress.com

Zie voor meer informatie ook de website van de Eurofractie ChristenUnie-SGP

« Terug

Reacties op 'Stieneke van der Graaf over de Europese verkiezingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.