Presentatie Europees Plan voor het Noorden - ChristenUnie SGP

Bn07actIEAACNzE.jpg largezaterdag 17 mei 2014 19:17

Lijsttrekker Peter van Dalen en Stieneke van der Graaf, kandidaat nr 4 voor het Europees Parlement presenteerden vandaag het Europees Plan voor het Noorden. Over de inzet van ChristenUnie en SGP voor het Noorden in de komende zittingsperiode van het Europees Parlement. De presentatie vond plaats op de Vriendendag van de ChristenUnie in de provincie Groningen in de Fraeylemaborg in Slochteren.

Speerpunten in het plan zijn gerechtigheid, energie, landbouw, bereikbaarheid, regionale economie en visserij.

De hoofdpunten:

Gerechtigheid: Aanpak mensenhandel. In Groningen en Leeuwarden is relatief veel prostitutie in vergelijking met Amsterdam. De meeste slachtoffers van mensenhandel zijn vrouw en komen vaak terecht in gedwongen prostitutie. Veel van hen zijn afkomstig uit Roemenië, Bulgarije en Hongarije, landen binnen de EU. Mensenhandel is een Europees vraagstuk dat vraag om aanpak bij de bron en om afstemming en samenwerking tussen politie en justitie in de lidstaten en met derde landen.

Energie: voltooien van de Europese energiemarkt moet prioriteit hebben. Energienetwerken moeten worden gekoppeld. Dat vergroot leveringszekerheid binnen de EU en vermindert afhankelijkheid van Rusland.

Landbouw: pleiten voor flexibele invulling van de vergroeningsmaatregelen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Nederland moet de marge voor alternatieve invulling maximaal benutten door boeren een keuzemenu te bieden. Er moet een sterke investeringsregeling voor jonge boeren komen die hun ambities ondersteunt zodat zij toekomst hebben in Nederland.

Bereikbaarheid: ChristenUnie en SGP spannen zich in voor de komst van een snelle spoorlijn van Groningen naar Bremen en voor aanpassing van de zeesluizen bij Delfzijl als onderdeel van de vaarweg Lemmer - Delfzijl.

Regionale economie: ChristenUnie en SGP pleiten voor een onderscheidende positie in de Europese economie voor het chemiecluster Noord-Nederland.

Visserij: Minder regels voor de visserijsector en invulling van de aanlandplicht verlichten.

Klik hier voor het Europese Plan voor het Noorden

« Terug