"Schoonheid provincie beter benutten"

KiekoverDiekkleinmaandag 23 februari 2015 12:39

De ChristenUnie wil de provincie Groningen nog aantrekkelijker maken voor toerisme en recreatie. Volgens de Groninger Statenfractie biedt intensievere samenwerking tussen natuurbeheerders, landbouwers en ondernemers in de toerismebranche nieuwe kansen.

Zaterdag bracht de ChristenUnie een bezoek aan Kiek over Diek, een fietspad over en langs de Groninger Waddendijk. De ChristenUnie nam vijf jaar geleden het initiatief voor de aanleg van dit fietspad. Het fietspad is nu volop in ontwikkeling en langs de route ontstaan mogelijkheden om te overnachten of wat te drinken. Zo wordt bij de Westpolder boven Vierhuizen een theehuis gebouwd van waaruit je over de dijk kunt kijken.

Volgens lijsttrekker Stieneke van der Graaf kan de provincie een belangrijke rol spelen in de samenwerking. "Het uitzicht vanaf de Waddendijk is prachtig. Door samen met natuurbeheerders en landbouwers de Groninger natuur beter zichtbaar te maken, ontstaan kansen voor toerisme en recreatie, voor de natuur en voor ondernemers. Zo kunnen we de schoonheid van de provincie Groningen nog beter benutten."

Kiek over Diek is volgens Van der Graaf een mooi voorbeeld van de kansen die samenwerking biedt. De ChristenUnie wil dat bij de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en nieuw landbouwbeleid onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn voor toeristische en recreatieve initiatieven. 

« Terug

> 2015

december

november

oktober

september

juli

maart

februari

januari