"Mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk betrekken bij plannen hoofdstation"

verbouwhoofdstationgroningenwoensdag 11 maart 2015 14:15

De ChristenUnie wil dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk worden betrokken bij de plannen voor verbouw van station Groningen.

Vandaag vergaderden Provinciale Staten over de plannen voor station Groningen. Onderdeel van de plannen is een fietspad en voetgangerstunnel onder het station door. Het is wettelijk verplicht het station goed toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking.

De ChristenUnie wil echter dat mensen met een lichamelijke of visuele beperking actief worden betrokken bij het ontwerp van het stationsgebied. Volgens de partij willen belangenorganisaties van visueel en lichamelijk beperkten graag meedenken om het station zo toegankelijk mogelijk te maken. Op verzoek van de ChristenUnie stemde het provinciebestuur hiermee in.

"Het station Groningen moet toegankelijker worden voor iedereen. Daarbij moet goed gekeken worden naar de toegankelijkheid voor mensen met een beperking," aldus Statenlid Rinze van der Born. "Belangenorganisaties zijn van harte bereid hun ervaring en deskundigheid in te zetten. De ChristenUnie wil dat deze mensen in een vroeg stadium al bij de plannen worden betrokken."

« Terug

> 2015

december

november

oktober

september

juli

maart

februari

januari