Staten van Groningen geven invulling aan rol provincie bij hulp vluchtelingen

woensdag 23 september 2015 13:56

Stieneke van der Graaf opende vandaag het debat in de staten met een oproep om niet stil te staan bij wat we allemaal niet kunnen beteken in de hulp aan vluchtelingen. Maar om te zoeken naar de rol die we als provincie wèl hebben om hulp te bieden. De grote meerderheid van de Staten stemde in met deze oproep.

Het debat over opvang vluchtelingen was door de ChristenUnie aangevraagd mede ondersteund door SP, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden. De Staten spreken zich in meerderheid uit dat welkom zijn in Groningen en dat de provincie binnen haar takenpakket al het mogelijke te doen om gemeenten te helpen met de opvang van vluchtelingen.

De ChristenUnie diende namens vele partijen een motie in om de busverbinding naar het aanmeldcentrum in Ter Apel goed te regelen, ook na 13 december 2015. Na 13 december gaat de nieuwe dienstregeling van kracht waarbij de huidige busverbinding vervalt. De aangenomen motie roept het college op om tot een goede permanente oplossing te komen. De ChristenUnie roept het college op om de ov-verbindingen bij andere AZC's  waar mogelijk, te verbeteren.

Ook is besloten dat er jaarlijks €100.000,- aan provinciale middelen beschikbaar te stellen voor organisaties die activiteiten voor vluchtelingen op het gebied van onderwijs, sport of cultuur aanbieden. De ChristenUnie vindt dit soort initiatieven hartverwarmend. Zo heeft de Statenfractie ChristenUnie dit voorjaar een bezoek gebracht in het AZC Delfzijl. Samen met de kinderen, hebben de fractieleden gedanst en gevoetbald. De bijeenkomst was georganiseerd door Stichting De vrolijkheid. Vele Groningers laten hun hart spreken en komen in beweging bij de opvang van vluchtelingen.

Hieronder kunt u de bijdrage van de ChristenUnie downloaden. Ook de motie over de busverbinding naar het aanmeldcentrum Ter Apel en het amendement over zinvolle dagbesteding zijn bijgevoegd.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendement 1 Budget asielzoekersbeleid agp. 3.a.1. Opvang vluchtelingen787,4 kBapplication/pdfdownload
Bijdrage ChristenUnie debat opvang vluchtelingen275,8 kBapplication/pdfdownload
Motie 1 Bushalte AZC Ter Apel agp. 3.A. Opvang vluchtelingen795,4 kBapplication/pdfdownload

« Terug

> 2015

december

november

oktober

september

juli

maart

februari

januari