Defensie verkent mogelijkheden tijdelijke spoorbrug

MulderFotografie-2donderdag 17 december 2015 17:14

Na de oproep van de ChristenUnie Statenfractie voor een onderzoek naar een noodbrug over de Eems heeft defensie onderzocht of zij bij kunnen dragen aan een dergelijke oplossing.

Afgelopen week ontving de Statenfractie telefoon van Generaal Ivo de Jong, Commandant Operationeel Ondersteuningscommandant Land. Na de oproep van de ChristenUnie Statenfractie vorige week om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een tijdelijke noodbrug als vervanging van de spoorbrug bij Weener heeft de generaal zijn manschappen op verkenning gestuurd. Donderdag werd de fractie op de hoogte gesteld van de bevindingen door Overste Peter van Sorgen, Sergeant-majoor Peter Vogelaar en Eerste Luitenant Nick Huijsmans.

Defensie heeft duidelijk gemaakt dat zij op korte termijn geen militaire oplossing kan bieden, omdat je dan geen rekening kunt houden met alle belangen van de scheepvaart. Ook is er nog vervolgonderzoek nodig naar de restwaarde van de brugdelen die zijn overgebleven. Als er behoefte aan bestaat geeft defensie aan beschikbaar te zijn om samen met de Duitse genie een deel van de oplossing te bieden. Maar dat initiatief ligt bij de Duitse autoriteiten. De bevindingen zijn van groot belang voor het vervolg van de zaak.

Fractievoorzitter Stieneke van der Graaf: "Het is goed dat defensie deze verkenning heeft verricht. We zijn bevestigd in de gedachte dat er een tijdelijke oplossing mogelijk is. Daarvoor zal samenwerking met civiele partijen nodig zijn en overleg met alle betrokken partijen en autoriteiten aan Duitse en Nederlandse zijde. Dit overleg moet op korte termijn plaatsvinden. Tenminste vijf jaar wachten op een oplossing voor het treinverkeer duurt in onze ogen te lang. Het is nu zaak de prioriteit aan Duitse zijde te verhogen om de spoorbrug aan te pakken."

Foto: Jan Peter Mulder
Meer foto's kunt u hier bekijken.

« Terug

> 2015

december

november

oktober

september

juli

maart

februari

januari