ChristenUniebijeenkomst in Zwolle over fosfaatrechten melkveehouderij

koeienmaandag 04 april 2016 16:30

Op maandagavond 18 april organiseert de Tweede Kamerfractie in samenwerking met de Overijsselse Statenfractie en lokale fracties een bijeenkomst in Zwolle over fosfaatrechten en de toekomst van de melkveehouderij.

Onlangs heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken bekend gemaakt dat de melkveehouderij moet inkrimpen, omdat er teveel fosfaat/mest wordt geproduceerd. Zie hier de reactie van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber op dit voorstel.

Er zijn veel vragen zijn over de consequenties van dit voorstel, bij melkveehouders/agrariërs uit de achterban maar ook bij provinciale en lokale fracties. Daarom willen we ChristenUnie-leden en –sympathisanten van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst! 

Op de avond zal Carla Dik-Faber het standpunt van de ChristenUnie toelichten en zal Wiebren van Stralen (beleidsadviseur milieu en veehouderij bij LTO en betrokken bij de regiegroep fosfaat) ingaan op de details van het voorstel. Er is veel ruimte voor discussie en voor de beantwoording van vragen over het voorstel voor fosfaatrechten.

De bijeenkomst zal plaatsvinden van 20.00-22.00 uur (inloop 19.45 uur) in de Vreugdehoeve in Zwolle (http://www.devreugdehoeve.nl/).

Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan graag even aanmelden bij Pim Roza (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie), via p.roza@tweedekamer.nl.

 

« Terug

> 2016

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari