Hilma enthousiast over ideeën uit de meldweek leefbaarheid

hilmmeldweek12-04-2016 11:35 12-04-2016 11:35

Hilma Oudman nam vorige week deel aan de meldweek leefbaarheid. Ze is enthousiast over de vele ideeën die Groningers aandroegen.

In de Statenvergadering van 10 februari 2016 is de voordracht van de Kaders en uitgangspunten voor het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 vastgesteld. Voor verbetering en behoud van de leefbaarheid stelt de provincie Groningen de komende vier jaar 22 miljoen euro beschikbaar. Dat geld willen we samen met gemeenten, organisaties en inwoners goed  investeren. Het idee is om op drie manieren te investeren. Allereerst in kleinschalige, lokale initiatieven van bewoners zelf om het dorp of de wijk leuk, beter en mooier te maken. Daarnaast in grote projecten zoals bijvoorbeeld de herinrichting van dorpscentra. En ten slotte in projecten rondom maatschappelijke voorzieningen zoals een dorpshuis, clubgebouw, woningverbetering en het hergebruik van cultureel erfgoed. 

Als Provinciale Staten hebben we in de Statenvergadering ook besloten om de Groningers zelf erbij te betrekken. Wat vindt men belangrijk voor de leefbaarheid in de eigen omgeving? Hoe kunnen we Groningen mooier, leuker en beter maken? Welke goede ideeën zijn er? Om de inbreng van deze ideeën te stimuleren hebben we een meldweek Leefbaarheid georganiseerd. Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 april zat een belteam met  Statenleden van negen uur ’s morgens tot negen uur ‘s avonds klaar om ideeën en wensen te noteren.

Ik was heel benieuwd welke ideeën ik zou horen.  Tijdens werkbezoeken had ik al ervaren hoe creatief de Groninger kan zijn om de leefbaarheid in eigen dorp of omgeving te verhogen. En tijdens de belweek werd ik hierin bevestigd. Zo hoorde ik het idee om de dorpsommetjes toegankelijker en aantrekkelijker te maken door langs de route bankjes te plaatsen. Het enthousiasme waarmee dit soort ideeën werden aangedragen onderschreef het belang van de mogelijkheid om burgers te betrekken in het proces van verbetering van de leefbaarheid in eigen omgeving.

De meldweek Leefbaarheid heeft in totaal ruim 170 concrete ideeën opgeleverd! We zijn erg blij met alle reacties en het resultaat van deze belweek. Er kan nu een goed programma worden geschreven voor Leefbaarheid 2016-2020 en voor de besteding van het geld wordt ook gekeken naar de uitkomst van de meldweek.

« Terug