Aanpassen aan corona

magnolia pasen 1.jpgwoensdag 08 april 2020 12:52

Vanwege de corona-uitbraak ziet ons werk voor de Provinciale Staten er ineens heel anders uit. We vergaderen niet meer fysiek, leggen geen werkbezoeken af en gaan niet naar informatiebijeenkomsten. Achter de schermen wordt zoveel mogelijk doorgewerkt, er wordt gezocht naar manieren om zowel de commissie-vergaderingen als de Stateninformatiedagen door te laten gaan.

Verder wordt gekeken hoe de beraadslagingen en besluitvormingen van Provinciale Staten toch democratisch en openbaar door kunnen gaan. Op de website www.provinciegroningen.nl kunt u hier meer informatie over vinden. 

Ons fractiewerk gaat gelukkig gewoon door, we hebben inmiddels de eerste vergadering via Skype kunnen houden. We waren zelfs eerder klaar dan gebruikelijk. Verder appen, bellen en mailen we heel wat af. We redden ons dus, maar we missen, net als heel veel anderen, het gewone, menselijke contact. 

Sociaal domein en Leefbaarheid

Op de gebieden van het sociaal domein en leefbaarheid is de provincie in 3 globale lijnen actief voor wat betreft de gevolgen van de corona-crisis:

  • Direct hulp of hulpaanbod bieden (bijvoorbeeld financiële steun Voedselbanken om eten door restaurants te laten bereiden) 
  • Zorgen voor verbinding tussen vraag en aanbod instanties en organisaties (onder andere: regionaal overleg acute zorg, samen met Groninger Dorpen lobby bij het rijk voor financiële tegemoetkoming dorpshuizen, intermediair gemeenten en ondernemers, bijvoorbeeld voor opvang dak- en thuislozen in een hotel buiten de stad).  
  • Bekijken wat de crisis op langere termijn betekent voor bedrijven en de arbeidsmarkt en daar meerjarenprogramma’s op inrichten (onder andere: onderzoeken wat er op het gebied van de arbeidsmarkt moet gebeuren, hoe de toekomst van winkeliers gewaarborgd kan worden, hoe gemeenten ondersteund kunnen worden om voorzieningen in stand te houden).

« Terug

Reacties op 'Aanpassen aan corona'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.