Waterschapsverkiezingen

Het waterschap in uw woonplaats

Op 20 maart kiest u wie in het bestuur van de provincie én in het bestuur van het waterschap komen. U mag dus twee stemmen uitbrengen! 

Het waterschap zorgt dat er in uw omgeving niet te veel en ook niet te weinig water is. Zo houden we de voeten droog en kunnen boeren hun gewassen verbouwen. In Groningen ligt het stroomgebied van waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s. Bij beide waterschappen is de ChristenUnie ook van de partij. De ChristenUnie zet zich in voor waterveiligheid, voor voldoende schoon en gezond water en een eerlijke verdeling van de kosten.

In de provincie Groningen ligt het stroomgebied van de waterschappen Noorderzijvest en Hunze en Aa's. Voor welk waterschap u kunt stemmen, hangt af van waar u woont. Woont u in de provincie ten noorden of westen van het Eemskanaal, dan woont u in het gebied van waterschap Noorderzijlvest. Woont u ten zuiden van het Eemskanaal, dan woont u in het gebied van waterschap Hunze en Aa's. Een klein gedeelte van de gemeenten Grootegast en Zuidhorn behoort tot het stroomgebied van Wetterskip Fryslan.

Klik voor de standpunten en kandidaten van de ChristenUnie in uw waterschap op het logo van uw waterschap.