't Roegwold

banner Roegwold 1.jpg
mouw.png
Door Webredactie Prov. Groningen op 30 mei 2019 om 13:20

't Roegwold

De provincie investeert in de Groninger natuur. Dit wordt gewaardeerd door mens en dier. Deze week bleek dat zelfs flamingo's 't Roegwold als pleisterplaats weten te vinden.

Onze provincie heeft grote natuurgebieden met zeldzame dier- en plantensoorten. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen de schoonheid van de Groninger natuur kennen en beleven. We willen dat natuurgebieden zoveel als verantwoord is, toegankelijk zijn voor recreanten. Meer kennis en begrip van de natuur zorgt ervoor dat we zorgvuldiger omgaan met onze natuur.

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het afronden van de inrichting van natuurgebied 't Roegwold, een 1700 hectare groot natuurgebied tussen Woudbloem en Schildwolde. Er zijn wandelpaden aangelegd, geulen gegraven en delen afgeplagd en onder water gezet. Dat heeft geleid tot een groot open moerasgebied. Als eerste vestigde zich er een kolonie kokmeeuwen, maar inmiddels broeden er meer dan zestig futen en tientallen paartjes witwangsterns en zwarte sterns. En deze week waren er drie flamingo’s!

Foto's: Wilco van der Laan

Labels: , ,

Auteurs