Algemene Beschouwingen

foto zaal 1.jpg
Fredric Geijtenbeek blog.png
Door Fredric Geijtenbeek op 3 juli 2019 om 10:49

Algemene Beschouwingen

Vandaag zijn de Algemene Beschouwingen van de Provinciale Staten. Hieronder kunt u de bijdrage van de ChristenUnie lezen.

Voorzitter

In juni was ik twee zaterdagen op het Zerniketerrein. Afgelopen zaterdag op een zonovergoten middag om te spreken over het Nationaal Programma Groningen. En twee weken daarvoor op een regenachtige ochtend bij de special olympics. Een groot sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorzitter, u was bij beiden ook aanwezig dus ik hoef u niet te vertellen waar de sfeer beter was. En ik denk dat uw Staten het ook wel kunnen raden.

De special olympics krijgen een bescheiden bijdrage van de provincie. Een bijdrage met groot effect voor de deelnemers. Zij mochten ervaren hoe het is om mee te doen en niet langs de kant te staan. Voorzitter, u mag best weten dat dit mij ontroerde. De fractie van de ChristenUnie kijkt dan ook uit naar de uitwerking van de plannen in het coalitieakkoord om als provincie bij te dragen aan het vervoer van kwetsbare groepen sporters.

Er zijn meer voorbeelden. Situaties waarbij een bescheiden bijdrage van de provincie of het Rijk van grote betekenis is voor de mensen die net die ondersteuning nodig hebben.

Onze fractie denkt dan ook aan geestelijke hulp voor mensen in het aardbevingsgebied. De aardbevingen in onze provincie laten muren breken en scheuren stenen dwars door midden. Als dat het gevolg is van gaswinning, wat zal dit dan doen met onze inwoners? Zij zijn niet van steen. Zij ervaren moedeloosheid, uitzichtloosheid, wanhoop.

We zijn daarom ook teleurgesteld dat het Rijk vorige week de petitie van het platform Kerk en Aardbeving ter zijde schoof. Daarin werd gevraagd voor meer en langere financiering van de geestelijke zorg in het gebied. Het ging niet om veel geld, maar is van wezenlijk belang voor inwoners die deze hulp nodig hebben.

Daarom wil onze fractie van het College weten of zij er bij het Rijk op aan zal dringen meer budget vrij te maken voor de onmisbare geestelijke hulp.

De fractie van de ChristenUnie zou graag een derde voorbeeld willen geven. De provincie geeft jaarlijks miljoenen uit om de provinciale taken uit te voeren. Maar besteden we daarbij aandacht aan eerlijke handel? Ongetwijfeld is dit al een beetje onderdeel van het provinciaal inkoopbeleid. Maar de ChristenUnie ziet graag dat de provincie Groningen, in navolging van de provincie Utrecht en Friesland een fairtrade provincie wordt. Daarom dienen we de volgende motie in.

Voorzitter, met de special olympics, geestelijke hulp in het aardbevingsgebied en met onze FairTrade motie hebben we drie voorbeelden gegeven waarbij een bescheiden keuze van de overheid voor individuele mensen van grote betekenis kan zijn. Maar er zijn nog talloze voorbeelden denkbaar. Ik zou vanaf hier de Statenleden willen vragen om voor hen zelf te bedenken wat zij in onze provincie waardevol vinden. U zult de komende vier jaar volop spreken over nota’s, kaders, voordrachten, begrotingen en jaarrekeningen. Maar dat is maar papier. Voor wie wilt u vanaf uw plek in deze Staten van betekenis zijn?

 

Labels:

Auteurs