Laat provincie meewerken aan onderzoek Shell in belang van Groningen

banner schildwolde.png
fredric weblog.jpg
Door Fredric Geijtenbeek op 9 oktober 2019 om 21:36

Laat provincie meewerken aan onderzoek Shell in belang van Groningen

Politiek betekent ook dat je in gesprek gaat met organisaties die andere belangen hebben dan jij. Zeker als je daarmee het belang van onze inwoners kunt verdedigen.

Op woensdag 9 oktober spraken Provinciale Staten over een onderzoek dat in opdracht van Shell wordt gedaan naar de toekomst van Groningen. Sommige partijen in de Provinciale Staten vonden dat de provincie niet moet meewerken aan dit onderzoek omdat Shell medeverantwoordelijkheid is voor de ellende van de gaswinning. 

Fractievoorzitter Fredric Geijtenbeek betoogde namens de ChristenUnie dat het belangrijk is dat de provincie juist wel meewerkt aan het onderzoek van Shell om te zorgen dat er wordt opgekomen voor de belangen van Groningers. Zo kan voorkomen worden dat er in onze provincie opnieuw veel geld zal worden verdiend ten koste van de inwoners van Groningen.

Voor de ChristenUnie is deelname aan het onderzoek van Shell niet iets wat zomaar en zonder aarzeling kan. Want het leed van de gaswinning is voelbaar in onze provincie en de achterdocht is begrijpelijk. Geijtenbeek: ‘Maar politiek betekent ook dat je in gesprek gaat met organisaties met andere belangen. Zeker als je daarmee het belang van onze inwoners kunt verdedigen.’

Een motie waarin het provinciebestuur werd opgeroepen om geen medewerking te verlenen steunde de ChristenUnie niet. Wel heeft de fractie het provinciebestuur gevraagd om de resultaten van het onderzoek na afloop openbaar te maken.

Auteurs