PASsend?

boeren protest.jpg
GJ Steenbergen blog.png
Door Gerrit Jan Steenbergen op 14 oktober 2019 om 12:15

PASsend?

Vanmiddag om klokslag 12:00 uur zal het centrum van Groningen, in het speciaal het Martinikerkhof, bezaaid zijn met tractoren en andersoortige landbouwvoertuigen. PASsend?

De laatste grote betoging met tractoren op het Martinikerkhof dateert alweer van ongeveer 30 jaar geleden. Destijds een demonstratie tegen de herindeling van 1990.

Er wordt vanmiddag gedemonstreerd tegen het PAS. PAS? Ja PAS. Maar wat is PAS? “PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. De Nederlandse overheid startte het programma in 2015 om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Tegelijkertijd was het dé manier om vergunningen uit te delen aan bedrijven die stikstof veroorzaken in de buurt van natuurgebieden. Nederland stoot al jaren te veel stikstof uit, waardoor brandnetels en grassen de natuur overwoekeren en kwetsbare soorten verdwijnen.” (Citaat uit De Stentor).

Het PAS is een probleem welke dient te worden opgelost. Het PAS is niet alleen het gevolg van de manier waarop veeteelt en landbouw wordt bedreven. Neen, het PAS is ook onlosmakelijk verbonden met onszelf zoals bijvoorbeeld bouwen, wonen en reizen.

Landbouw en natuur is slechts een deel van de problematiek. De oplossing ligt dus ook niet alleen bij onze boeren. Het grootste deel van de oplossing ligt bij onszelf: Duurzamer omgaan met de schepping en alles wat wij van onze Heer in beheer hebben gekregen. De boer is niet alleen de oorzaak, evenmin als de oplossing die ook niet alleen bij de boer ligt.

Wij moeten onze boeren beter waarderen, en niet alleen bij woorden. Door een faire (dus hogere) prijs te betalen voor ons voedsel zetten wij onze boeren niet klem tussen enerzijds een lage opbrengst en anderzijds de wet Natuurbescherming. Dit is beter voor de boer, beter voor de flora en beter voor de fauna in onze provincie.

Wat onze boeren betreft: Onze fractie is voor een eerlijke verdeling, en maakt zich daar hard voor in onze provincie maar ook in Den Haag.

PASsend. Passende maatregelen, niet alleen in de landbouw en veeteelt maar ook is ons eigen gedrag: Het gebruik van bijvoorbeeld de auto maar ook het vliegtuig, een beperking van de maximale snelheid, etc. PASsend. U en ik gaan het merken

Auteurs