Subsidies Voedselbanken Groningen en kledingbanken Maxima

maxima 1.jpg
GJ Steenbergen blog.png
Door Gerrit Jan Steenbergen op 6 november 2019 om 15:51

Subsidies Voedselbanken Groningen en kledingbanken Maxima

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van 40.000 euro aan Voedselbanken Groningen en een subsidie van 15.000 euro aan Samenwerkingsverband Kledingbanken Maxima. Dat werd 5 november bekend gemaakt.

De ChristenUnie vindt het belangrijk het werk van de kledingbanken en voedselbanken te ondersteunen. In het verkiezingsprogramma had dit onderwerp een prominente plek en ook in het latere coalitieprogramma werd de steun aan deze vrijwilligersorganisaties genoemd.

'Het is waardeloos dat het nodig is dat er kleding- en voedselbanken moeten bestaan. Maar het is wel heel waardevol dat de voedsel- en kledingbanken er zijn voor mensen die het nodig hebben,' aldus Statenlid Gerrit Jan Steenbergen.

'Door de grote inzet van vrijwilligers kunnen ontzettend veel mensen geholpen worden. Dat is onze steun meer dan waard. We zijn blij dat we als ChristenUnie een bijdrage hebben kunnen leveren aan dit mooie werk dat een verschil maakt in het leven van mensen.'

De samenleving is erbij gebaat als mensen in verbondenheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid samenleven. Vanuit de Bijbelse opdracht wil de ChristenUnie graag werken aan een samenleving waarin we ‘omzien naar elkaar’. Er moet geïnvesteerd worden in een ‘samenleving met samenhang’.

Auteurs