Klimaatakkoord

Damsterdiep
fredric weblog.jpg
Door Fredric Geijtenbeek op 13 november 2019 om 22:41

Klimaatakkoord

De Provinciale Staten spraken vandaag over het klimaatakkoord. De ChristenUnie is blij dat we met dit akkoord verantwoordelijkheid nemen.
We geloven dat het onze taak is om goed te zorgen voor de schepping. Met de overtuiging dat God zelf ook altijd zal blijven zorgen voor wat Hij ooit begonnen is!

We nodigen u uit om te lezen wat we in de Statenvergadering over dit onderwerp hebben gezegd: 

Voorzitter,
 

De bespreking van dit klimaatakkoord grijpt onze fractie graag aan voor een bijdrage met een wat principielere invalshoek. Wie het klimaatakkoord leest, zou namelijk bijna kunnen denken dan er een probleem is met CO2, dat zal worden opgelost door interbestuurlijke programma’s, strategieën en maatwerk. Voorzitter, volgens de ChristenUnie is dat een grote misvatting.
 
Door te stellen dat er een probleem is met CO2, hebben we het echte probleem tot op molecuulniveau abstract gemaakt. Misschien wel met als doel dat de echte oorzaak minder zichtbaar is. Er is geen probleem met CO2, noch met stikstof, noch met PFAS, maar we hebben een probleem met hoe we zelf met deze stoffen omgaan.
 
Dat is een probleem dat ons zelf raakt. Dat te maken heeft met:
Hoeveel we reizen
Wat we eten
Wat we kopen
Wat we willen doen
En vooral wat we daarvoor willen betalen.
 
Zit het niet in ons allemaal - of je nu klimaatgelover of klimaatscepticus bent- om het maximale te willen krijgen en het minimale te willen geven? En daarmee te accepteren dat anderen of de natuur de echte prijs betalen? 
 
De inspanningen in het klimaatakkoord zijn toe te juichen. Met het klimaatakkoord nemen we als goed rentmeester verantwoordelijkheid voor een wereld die ons in bruikleen is gegeven. Het is belangrijk dat het klimaatakkoord door veel overheden en instellingen is ondertekend want alleen kunnen we het niet.
 
Maar samen wel dan?
 
De fractie van de ChristenUnie juicht toe dat ons inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Maar laten we ook reeel blijven. We moeten niet de verwachting hebben dat wij wereld kunnen redden van onze eigen invloed. Dat lukt de Staten van Groningen niet, dat lukt het klimaatakkoord niet, dat lukt ons zelfs op wereldwijd niveau niet.
 
Voorzitter, hier eindigt mijn woordvoering niet. Pessimisme past onze fractie niet. We geloven oprecht dat de uitdagingen met het klimaat zullen worden opgelost. 
Ten eerste omdat we daar onze verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door middel van dit klimaatakkoord.
Ten tweede omdat we er van overtuigd zijn dat de God die onze prachtige aarde ooit heeft gemaakt, trouw is tot in eeuwigheid en ook zal zorgen voor wat hij ooit begonnen is. 

Labels: , , ,

Auteurs