Aandacht voor voldoende huisartsen in Groningen

huisarts 4.jpg
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 18 december 2019 om 22:35

Aandacht voor voldoende huisartsen in Groningen

Er is een toenemend tekort aan huisartsen, met name in de dorpen op het platteland. Volgens de ChristenUnie is de huisarts een basisvoorziening voor de leefbaarheid van het landelijk gebied.

De ChristenUnie wil dat het provinciebestuur zich inspant voor genoeg en bereikbare huisartsenzorg in de provincie Groningen. Een motie die de ChristenUnie en vele andere partijen daartoe indienden werd vandaag in Provinciale Staten van Groningen aangenomen.

Er is een toenemend tekort aan huisartsen, met name in de dorpen op het platteland. Volgens de ChristenUnie is de huisarts een basisvoorziening voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. ”Er zijn maatregelen nodig waardoor nieuwe huisartsen zich in de provincie willen vestigen”, aldus Margriet Donker-van der Vinne, eerste ondertekenaar van de motie. “Dat kun je beter samen doen in Groningen dan per regio of gemeente apart. Bovendien moet er nauw worden samengewerkt met de huisartsen zelf.”

Het provinciebestuur wordt gevraagd om met zorgverleners aandacht te hebben voor aantrekkelijke huisvesting voor huisartsen, goede verbindingen voor openbaar vervoer en de auto en ruimte voor zorginnovaties met digitalisering en zorg op afstand.

Bijlagen

Auteurs