Winningsplan Nedmag bij Veendam

zoutwinning.jpg
margriet donker - van der vinne blog.png
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 17 juni 2020 om 10:01

Winningsplan Nedmag bij Veendam

woordvoering tijdens Statencommissie 17 juni '20

Vandaag kunnen we input geven aan GS voor het indienen van een zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan NedMag. We kennen deze werkwijze van het input geven op het winningsbesluit voor wat betreft gaswinning. Qua tijdsdruk kunnen we het ook met dat dossier vergelijken. Ook hier zien we dat we in heel korte tijd iets kunnen vinden van dit besluit. Het doet geen recht aan de impact die de uitwerking van deze plannen heeft, impact op mens en milieu. 

Het zijn ook geen plannen voor een paar jaar, het betreft een besluit voor 25 jaar! We hebben in de afgelopen periode kunnen zien dat de wereld er binnen drie maanden totaal anders uitziet. Wat kan er dan wel niet gebeuren binnen 25 jaar!!

We zijn blij met het feit dat de minister het advies van SodM opvolgt voor wat betreft de beheersmaatregelen naar aanleiding van het incident op 20 april 2018. Uit twee bestaande cavernes mag helemaal niet meer of korter dan gepland gewonnen worden. SodM ziet echter geen bezwaar in het aanleggen van vier nieuwe cavernes door Nedmag. Dit vindt meer buiten het centrum plaats en onder bepaalde voorwaarden. De minister geeft groen licht voor deze plannen. Hier is onze fractie minder blij mee. We zouden liever géén verdere uitbreiding van de zoutwinning door Nedmag zien.

In het coalitieakkoord staat het volgende:

‘Het gebruik van onze ondergrond voor mijnbouw is de basis voor veel industriële bedrijvigheid, maar ook voor grote zorgen over veiligheid en schade. Voor alle soorten van mijnbouw is veiligheid een keiharde voorwaarde. Mocht er wel schade ontstaan dan moet er een overzichtelijk schadeloket en snelle schadeafhandeling zijn.’

Aan beide voorwaarden uit het akkoord wordt niet voldaan met dit plan. Er is wat ons betreft té veel onduidelijk om de veiligheid te kunnen waarborgen en ook hebben we nog niet gezien dat schade vergoed wordt. Tussentijds kunnen we hier niets meer van vinden, omdat het een besluit voor de periode van 25 jaar is.

Er is geen garantie dat Nedmag zich gaat houden aan de voorwaarden, zoals een meet- en regelprotocol opstellen, en het vooraf veiligstellen van financiële middelen om bij het einde van de winning het opruimen, de continuïteit van maatregelen in het waterbeheer en de afhandeling van eventuele toekomstige schade te waarborgen. Ook het toepassen van het bewijsvermoeden zoals bij het Groninger gasveld is niet geregeld in dit ontwerp-instemmingsbesluit.

Onze conclusie: De minister laat een gedeelte van onze inwoners letterlijk zakken. 

We zien graag dat GS, met het citaat uit het coalitieakkoord in het achterhoofd, een zienswijze opstelt met daarin:

  • aandacht voor de looptijd van het winningsbesluit 
  • aandacht voor het ontbreken van het toepassen van het bewijsvermoeden in een gebied met gestapelde mijnbouw 
  • aandacht voor het borgen van het voldoen door Nedmag aan de voorwaarden voor het winnen van zout 
  • met de nadruk op echte zorg en aandacht voor de omwonenden en de overlast die ze ervaren.

Labels:

Auteurs