Vragen bij advies over schadeherstel mestkelders

john deere.JPG
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 1 oktober 2020 om 10:48

Vragen bij advies over schadeherstel mestkelders

De Statenfractie van de ChristenUnie Groningen heeft vragen gesteld over het rapport dat het Panel Mestkelders in opdracht van Instituut Mijnbouwschade (IMG) heeft opgesteld. Hierin wordt geadviseerd dat bij schade aan mestkelders niet de daadwerkelijke schade aan de mestkelder vergoed zal worden.

Schade aan mestkelders is een heet hangijzer. Veel agrarisch ondernemers hebben lekkende mestkelders. Er is nog geen goede oplossing voor. Een panel van specialistische deskundigen heeft het IMG geadviseerd hoe de schade aan mestkelders van boeren in de mijnbouwgebieden Groningen en Norg moet worden beoordeeld.

In het advies komt naar voren dat het repareren van schade aan mestkelders erg ingewikkeld is en dat er daardoor alleen een (gedeeltelijke) vergoeding van de economische schade zal plaatsvinden en niet van de daadwerkelijke schade aan de mestkelder.  

“Het IMG heeft de opdracht om mijnbouwschade ruimhartig te vergoeden. Het kan niet zo zijn dat hier zo karig mee wordt omgegaan”, aldus Statenlid Margriet Donker-Van der Vinne.

In het rapport komt verder naar voren dat de contour waarbinnen schade geclaimd kan worden kleiner wordt. En dat van de agrarisch ondernemer wordt gevraagd zelf een extra mestboekhouding bij te houden.

De Statenfractie van de ChristenUnie Groningen heeft de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:   

1. Bent u op de hoogte van het bestaan van het rapport ‘Mijnbouwschade aan mestkelders’?

2. Wat vindt u van de conclusies die het panel in het rapport toelicht?

3. Welke gevolgen heeft dit voor de betreffende agrarisch ondernemers?

4. Bent u met ons van mening dat het advies van het panel moet leiden tot daadwerkelijk schadeherstel in plaats van een vergoeding van economische schade?

5. Bent u bereid om dit verschil van inzicht te bespreken met het IMG?

Auteurs