Garnalenvissers

zk 14.JPG
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 30 juni 2021 om 12:42

Garnalenvissers

Afgelopen zaterdag 26 juni ging een delegatie van de ChristenUnie aan boord van de garnalenkotter ZK-14 van Lammert Bolt uit Zoutkamp. Op de kotter werden ze bijgepraat over de actualiteit door Bolt, John Lukkien (ZK10 en bestuurslid Hulp in Nood) en Sarah Verroen (voorzitter Hulp in Nood).

Het gezelschap kreeg uitleg over de garnalenvisserij, maar ook over de ontwikkelingen bij gebiedssluitingen en uitdagingen waar de visserij voor staat. Uitdagingen zoals rondom uitstootvermindering met het oog op de aanvraag van een nieuwe Wnb-vergunning en de stikstofproblematiek. 

De ZK-14 doet mee aan het Waddenfondsproject Green Shipping. Hier wordt breed gekeken naar emissiereductie in de garnalenvisserij. Wat werkt er wel en wat werkt er niet op een bestaande kotter en wat is haalbaar, qua financiën en ruimte. Dit project is een initiatief van de Waddenzeehavens en richt zich op een versnelde reductie van de emissies in de scheepvaart.

Naast onderzoek naar ombouw en nieuwbouw van verschillende scheepstypes, wordt er ook onderzoek gedaan naar het gebruik van alternatieve energie-opwekking voor walstroom en de toepassing van methanol in de maritieme sector.

“De visserij is van groot belang voor het leveren van gezond voedsel en is zeer innovatief, juist op het gebied van duurzaam vissen. Dit wil de ChristenUnie blijven stimuleren, “ aldus Statenlid Margriet Donker-van der Vinne. “De visserijsector staat voor grote uitdagingen door het sluiten van visgronden voor natuurgebieden of de bouw van windmolenparken. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden knokken we voor een langetermijnperspectief voor vissers. Er moet meer duidelijkheid komen door middel van regelgeving die voor een langere periode geldig is. Zodat vissers beter weten waar ze aan toe zijn.”  

Klik hier voor foto's die tijdens dit bezoek werden genomen.

Labels: ,

Auteurs