Een koersdocument, maar zonder dorpen?

winsum.jfif
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 28 september 2022 om 12:06

Een koersdocument, maar zonder dorpen?

Woordvoering tijdens Statenvergadering 28 september

Een schipper bepaalt aan het begin van de reis de koers, een stip aan de horizon. Een goede schipper houdt tijdens die reis de koers in de gaten en stuurt bij als dat nodig is om die stip aan de horizon te bereiken.

Zo ziet onze fractie de reis naar de Omgevingsvisie, dat is namelijk die stip aan de horizon. Dit Koersdocument is de richting er naartoe. Onderweg kan en moet er bijgestuurd worden. Dit document is wat onze fractie betreft een eerste stap in de goede richting. 

Tijdens de commissievergadering heb ik aangegeven dat ik een duidelijke visie op dorpen mis. Van de gedeputeerde kreeg ik als antwoord dat de visie op dorpen er wel degelijk is. Dat de dorpen een kernwaarde voor onze provincie zijn, dat dorpen met de Groninger identiteit te maken hebben en beeldbepalend zijn voor het Groninger landschap. Dat leefbaarheid niet alleen van belang is voor de stad Groningen en de middelgrote kernen. Maar dat leefbaarheid van belang is voor de hele provincie. Ook juist voor die dorpen. 

Ik heb even zitten rekenen. Twee op de vijf inwoners van onze provincie woont buiten de stad en de middelgrote kernen. Meer dan 227.500 inwoners wonen in de dorpen en in het buitengebied. Het is dan bijzonder dat over de directe woonomgeving van deze inwoners niets geconcentreerd in één of twee alinea’s te vinden is in het koersdocument. 

Mijn verwachting is dan ook, dat de visie op dorpen, die nu volgens de gedeputeerde al tussen de regels door in het koersdocument staat, duidelijk in de omgevingsvisie verwoord zal worden. Niet tussen de regels door, maar als een aparte alinea. Zodat die twee op de vijf inwoners gemakkelijk kunnen vinden wat die visie op hun directe leefomgeving is. En dat dat ook duidelijk is voor iedereen die daar verder naar op zoek is.

Labels: , , ,

Auteurs