Samenwerken is essentieel

boeren protest.jpg
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 28 september 2022 om 12:30

Samenwerken is essentieel

Woordvoering tijdens Statenvergadering 28 september

De stikstofcrisis is een onderwerp dat mensen in een oogwenk lijnrecht tegenover elkaar zet. Ben je voor 'de natuur' dan ben je tegen 'de boeren' en vice versa. Meer smaken zijn er blijkbaar niet. Maar moet er echt gekozen worden tussen boeren en natuur?

Ds Marco Batenburg, dominee van de Sint Janskerk in Gouda schreef in juni 2022 een opiniestuk. Ik zou u deelgenoot willen maken van een stukje hieruit:

“De stikstofcrisis is een onderwerp dat mensen in een oogwenk lijnrecht tegenover elkaar zet. Ben je voor 'de natuur' dan ben je tegen 'de boeren' en vice versa. Meer smaken zijn er blijkbaar niet. Maar moet er echt gekozen worden tussen boeren en natuur?

Heel dominant in de discussie is de gedachte dat boeren en natuur per definitie elkaars vijanden zijn. Maar nog niet zo lang geleden vormden boerderijen en het boerenland juist een ideale leefomgeving voor heel veel wilde dieren. Nu is er natuurlijk wel iets aan de hand, ergens is een afslag genomen die heeft geleid tot de huidige problematiek.

Echter in plaats van te zoeken naar waar de samenleving uit de bocht is gevlogen en daarvan te leren, wordt de keuze voorgelegd: of boeren of natuur. En zo staan allerlei partijen tegenover elkaar. Maar zo is de samenleving niet ingericht: alles moet altijd groeien, er moet meer geproduceerd worden en er moet meer verdiend worden. Daarmee is de samenleving in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd en de boeren plukken daar nu de wrange vruchten van.

Het probleem van die grenzeloosheid vraagt echter om een veel groter gesprek dan alleen het gesprek over stikstof. Een gesprek dat de lange termijn op het oog heeft en recht doet aan zowel de boeren, de burgers en de aarde. We moeten weg uit de polarisatie. Want niet iedereen is boer, maar iedereen eet.

De eerlijke vragen moeten hier gesteld worden: zijn we als samenleving uit de bocht gevlogen? Wat is 'genoeg'? Waar liggen nou eigenlijk de grenzen? Wat zijn echte perspectieven binnen die grenzen, waarbij we recht doen aan de boer, de burger en de schepping? Wat zijn voorbeelden waarvan we kunnen leren?”

Voorzitter, tot zover Ds. Batenburg. Terug naar de Statenzaal der Provincie Groningen.

De uitgangspunten zoals door het college geformuleerd in de eerder verstrekte brief vinden wij terug in de te nemen beslispunten.

In de commissie vergadering hebben wij speciaal aandacht gevraagd voor de koplopers, met name de biologische en de natuurinclusieve boeren. Dit punt wensen wij hier in de Staten te markeren. Collega Elshof dient hierover mede namens de ChristenUnie een motie in.

Onze fractie heeft ook gekeken naar de koplopers in innovatie om deze zoveel mogelijk te ontzien. Het is immers gemakkelijker van een rapportcijfer een 7 een 9 te maken dan van een 9 een 10. Echter, gezien de juridische complicaties op dit moment rondom de Rav-lijst, heeft onze fractie geen mogelijkheid gevonden dit vooraf te borgen in de uitgangspunten. Dit houdt niet in dat dit de komende maanden alsnog zou kunnen!

Vandaar hierbij de oproep aan het College om in de verdere uitwerking ook rekening te houden met de koplopers in innovatie.

Ook nu wenst onze fractie op te merken dat de door het College voorgestelde integrale aanpak ons uit het hart is gegrepen: Het gaat niet alleen over stikstof. Maar ook over water en waterkwaliteit en veenweidegebieden. Het gaat ook over derogatie. Het gaat over de toekomst en het perspectief van de natuur en de boer!

Voorzitter, het “huiswerk” is fors. De opgaven groot. Ieder heeft zijn / haar belangen. Samenwerken is essentieel en noodzakelijk! Niet boer of natuur, maar: Boer, natuur en samenleving!

Bijlagen

Labels: , , ,

Auteurs