Oostpolder en Oudeschip

oudeschip.png
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 9 november 2022 om 15:37

Oostpolder en Oudeschip

In de Statenvergadering stond de Voordracht Kwaliteitskader Oostpolder op de agenda. Hieronder de woordvoering van Statenlid Margriet Donker:

Vandaag nemen we kennis van het Ruimtelijk Kader Oostpolder.  Het is een stuk met veel en goede ambities.  Maar die ambities, kunnen nooit allemaal waargemaakt kunnen worden. Dat betekent dat een aantal ambities plaats zullen moeten maken voor andere. Voor onze fractie is een aantal van deze ambities niet inwisselbaar, maar voorwaardelijk.

Het toetsingskader biedt deze ruimte, terwijl voor de ChristenUnie een deel daarvan echt essentieel is. Om een masterplan te kunnen opstellen dat kans maakt op de goedkeuring van de ChristenUnie-fractie geven we het College mee welke ambities voor onze fractie onmisbaar zijn.

We zien graag dat u deze ambities verder uitwerkt in het masterplan:

De woonfunctie moet behouden blijven. Maar of dat lukt is natuurlijk aan de inwoners zelf. Voor wie dat niet zo ervaart, moet er een goede uitkoopregeling zijn.

De bedrijven moeten circulair werken en mogen niet van buiten halen wat een ander over heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om water en warmte.

De ruimte moet dubbel gebruikt worden, ik denk dan aan zon op dak, groene daken. 

De groen-blauwe zone moet één aansluitend geheel zijn, niet versnipperd over het hele gebied.

Het aanzicht op de Eemshaven vanaf de Eemshavenweg moet er op vooruit gaan. De landschappelijke inpassing van het geheel wordt beter dan nu.

U begrijpt: voorgaande voorwaarden zijn onze ruimte. Onze fractie zal het uiteindelijke masterplan toetsen op dit kader. 

Ik heb nog twee vragen aan de gedeputeerde: Is dit Ruimtelijk Kwaliteitskader het enige kader waaraan voldaan moet worden in het Masterplan Oostpolder? Kan het college toezeggen dat de prioriteiten van de ChristenUnie genoteerd en meegenomen worden?

Labels: , ,

Auteurs