Parlementaire Enquetecommissie Groningen

overschild 4.JPG
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 25 februari 2023 om 13:35

Parlementaire Enquetecommissie Groningen

Reactie van Margriet Donker

Het zojuist gepresenteerde onderzoek spreekt heldere taal: ‘De veiligheid en gezondheid van Groningers zijn te lang genegeerd en de problemen zijn structureel onderschat. Een ongekend systeemfalen.’
Er is herkenning en erkenning van zaken die we in Groningen al lang weten of die we al lang vermoeden:

Niet veiligheid, maar financieel gewin heeft vooropgestaan.

De overheid heeft niet aan de zorgplicht voldaan, de overheid was geen schild voor de inwoners.

Het beleid van de overheid heeft bijgedragen aan de verdeeldheid in de dorpen.

Doordat de overheid te laat en te weinig heeft gehandeld zijn de problemen verergert. Op die manier heeft de overheid bijgedragen aan een verslechterde gezondheid van inwoners.

De ongelijkheid tussen bewoners is vergroot doordat telkens de regels veranderd zijn.

De overheid heeft vanuit wantrouwen naar de inwoners gehandeld, er is geen sprake van ruimhartigheid en de problemen komen op het bordje van de inwoners terecht.

Wat moet er nu gebeuren?

Vandaag gaat het niet over oplossingen, naar over erkenning. Groningers moeten zelf de regie pakken over de toekomst van de provincie. We willen samen met Groningen een antwoord formuleren, dat is een proces. Het zal een gezamenlijk antwoord moeten zijn. De uitkomst moet ervoor zorgen dat de Groningers samen, als collectief, zelf de regie over hun toekomst kunnen nemen.

Wat vind je daarbij belangrijk?

Het erkennen van het onrecht is heel belangrijk. Ook de erkenning dat de overheid fout zat is van groot belang. We willen dat de overheid de ongelijkheid die ontstaan is erkent en ook zoveel mogelijk herstelt. We hopen dat niet alleen in Groningen maar ook in de rest van Nederland het rapport gelezen wordt. Dat mensen zich inleven in het onrecht dat de gedupeerden aangedaan is. Dat er meer begrip en meer solidariteit komt.

Labels: , ,

Auteurs