Installatie nieuwe Statenleden

installatie 2.png
mouw.png
Door Webredactie Prov. Groningen op 29 maart 2023 om 10:47

Installatie nieuwe Statenleden

Deze monumentale zaal heeft al heel wat meegemaakt. Die kan wel tegen een stootje. Mensen kunnen minder hebben. Mensen die veel tijd met elkaar in één ruimte doorbrengen, doen er goed aan om de verhoudingen goed te houden. Democratie kan niet zonder een scherp debat, maar ook niet zonder respect.

Een bijzondere Statenvergadering:  26 nieuwe Statenleden werden geïnstalleerd. Commissaris van de Koning gaf hen een aantal adviezen:

"Laat u inspireren door deze ruimte. U bent de nieuwste bewoners van deze oudste Statenzaal. Hier worden meer dan vier eeuwen lang besluiten genomen."

"Toon realisatiekracht. Bied duidelijkheid aan de inwoners. Vaak moet u niet alleen vertellen dat er licht is aan het eind van de tunnel, maar ook zelf dat licht aan doen."

"Hou elkaar heel. Deze monumentale zaal heeft al heel wat meegemaakt. Die kan wel tegen een stootje. Mensen kunnen minder hebben. Democratie kan niet zonder een scherp debat, maar ook niet zonder respect.

De ChristenUnie-fractie heeft de eed afgelegd. Margriet Donker: "Het is voor mij heel waardevol dat ik de eed mag gebruiken. Je geeft daarmee aan dat je het werk als Statenlid niet alleen wilt en kunt doen. Dat je weet dat je afhankelijk bent van God. Het geeft ruimte en rust om onder de wetenschap dat Hij regeert aan de slag te mogen gaan. Samen in een prachtig team!"

Fredric, Margriet en Johan zijn vol goede moed begonnen: "We voelen ons geroepen om bij te dragen aan gedegen en betrouwbaar bestuur, en het zoeken naar onderlinge verbinding."

Veel wijsheid en Gods zegen toegewenst!

Auteurs