Medenertilsterpolder

grutto.jpg
mouw.png
Door Webredactie Prov. Groningen op 16 april 2023 om 16:29

Medenertilsterpolder

De media in onze provincie hebben dit weekend veel aandacht gegeven aan de Medenertilsterpolder.

"Het conflict over de komst van een nieuw natuur- en weidevogelgebied is bijgelegd. Gezien de stikstofcrisis en de spanningen die dit oplevert, is dat een wonder." Aldus het DvhN.

De ChristenUnie is blij met de verbindende rol die gedeputeerde Johan Hamster hierin mocht spelen.

Na maanden van intensief onderhandelen is de pilot in de Medenertilsterpolder van start gegaan. Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, stichting in oprichting Middag Humsterland en Johan Hamster van de provincie Groningen gaan de komende drie pilotjaren onderzoeken wat de beste manier is om weidevogels te beschermen en een passend leefgebied te realiseren.

Hiervoor wordt provinciale grond ingevuld met agrarisch natuurbeheer en kleinschalige vernattingsmaatregelen. Het Groninger Landschap verpacht haar grond als weidevogelgrasland en voert tijdens het broedseizoen een beperkte verhoging van slootpeilen door. Zo ontstaat een groot weidevogelgebied (120 hectare) waarin twee typen weidevogelbeheer worden toegepast: natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.

Veehouders die gronden pachten voeren het beheer uit en houden rekening met broedgedrag en de rustperiode van weidevogels. Dat bestaat dan uit het gebruik van aangepaste bemesting, uitgesteld maaien, minder vee in de wei en het aanwijzen van specifieke gebieden als kruidenrijk kuikenland.

Daarnaast wordt tussen half februari en half juni het gebied natter gemaakt. Dit door extra plasdraspompen te plaatsen. Zo kan het water plaatselijk worden vastgehouden én ontstaan plas-drassituaties: ideaal voor weidevogels en hun kuikens om naar voedsel in te zoeken.

Ook wordt er actief ingezet op predatiebeheer: het voorkomen van natuurlijke vijanden en roofdieren.
Een belangrijk onderdeel van de pilot is de monitoring van de weidevogelstand en het broedsucces. Collectief Groningen West en onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga voert het ecologische onderzoek naar de weidevogels uit.

Na drie pilotjaren wordt de aanpak geëvalueerd.

Lees hier het uitgebreide verhaal van DvhN.

Labels: , ,

Auteurs