Woordvoering Mirjam Bikker

mirjam bikker margriet donker.png
margriet weblog.jpg
Door Margriet Donker - van der Vinnne op 7 juni 2023 om 12:40

Woordvoering Mirjam Bikker

Dinsdag 6 en woensdag 7 juni debatteren Kamerleden over het rapport van de onderzoekscommissie met Mark Rutte en staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief. Het rapport legt feilloos bloot dat er heel veel mis is gegaan. En nog steeds. Ondanks veel goede bedoelingen, telkens weer stonden Groningers tegenover Shell en Exxon, tegenover de overheid. 

Hieronder een deel van de woordvoering van Mirjam Bikker tijdens dit debat. Voor de volledige tekst kunt u deze link volgen

Laat deze dag een nieuw begin zijn. Voor een beleid waar geld niet alles voor het zeggen heeft. Voor recht voor die Groningse gezinnen die hier ook niet om vroegen maar al jarenlang door deze ellende gaan. 

De 50 maatregelen die het kabinet voorstelt zijn een belangrijk begin. Maar een cultuuromslag vraagt meer. Voor je het weet zitten we weer gevangen in een discussie over geld. Terwijl het nu echt moet gaan om het daadwerkelijk oplossen van de problemen, koste wat het kost.

Daarom ook mag dit niet het laatste debat zijn. Want wie ook maar één van de ouders heeft gesproken die twijfelt of z’n huis nog wel veilig is, of z’n kind nog wel veilig kan slapen, wie de jongere gesproken heeft die naar de achtergrond is gegaan aan tafel, waar het telkens weer over schade en herstel ging, wie de vermoeide Groninger heeft gesproken die schade niet eens meer durft te melden, bang voor het hele traject dat volgt, die weet dat we nog een lange weg te gaan hebben. En die weg zúllen we gaan. Juist voor hen.

Het rapport van de enquêtecommissie heeft een pijnlijke waarheid duidelijk zichtbaar gemaakt. De wens van mijn fractie is dat het daarbij ook helpt om tot een echt nieuw begin te komen, om recht te doen.

Labels: , , ,

Auteurs